Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja WZWiK o nowych cenach wywozu nieczystości płynnych

Główna treść

Informacja WZWiK o nowych cenach wywozu nieczystości płynnych

W związku z zakupem nowego wozu asenizacyjnego Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż z dniem 17.08.2015 roku ustalił nowy cennik wywozu nieczystości płynnych. Ceny usług za wywóz mniejszym, dotychczas obsługującym klientów beczkowozem zostały obniżone. Cennik w załączeniu:

1. Wywóz nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych i budynków użyteczności  publicznej  (ścieki bytowe i  komunalne):
–   małą beczką (pojemność 5,2 m3)
         a) ze strefy I – 55,56 zł + 8% VAT 4,44zł = 60,00 zł brutto
         b) ze strefy II – 60,18 zł + 8% VAT 4,81zł = 64,99 zł brutto
–   dużą beczką  (pojemność 9 m3)
         a) ze strefy I – 87,96 zł + 8% VAT 7,04zł = 95,00 zł brutto
         b) ze strefy II – 97,22 zł + 8% VAT 7,78zł = 105,00 zł  brutto

2. Wywóz  nieczystości płynnych z zakładów prowadzących działalność gospodarczą (ścieki przemysłowe):
–   małą beczką (pojemność 5,2 m3)
         a) ze strefy I – 78,70 zł + 8% VAT 6,30 zł  = 85,00 zł brutto
         b) ze strefy II – 83,33 zł + 8% VAT 6,67 zł = 90,00 zł brutto
–   dużą beczką (pojemność 9 m3)
         a) ze strefy I – 129,63 zł + 8% VAT  10,37 zł = 140,00 zł brutto
         b) ze strefy II – 138,89 zł  + 8% VAT 11,11 zł  =  150,00 zł brutto

3. Wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Wolbrom beczką o pojemności 5,2 m3 :
         a) ze strefy I – 114,27 zł + 8% VAT 9,14 zł = 123,41 zł brutto
         b) ze strefy II – 127,24 zł + 8% VAT 10,18 zł = 137,42 zł brutto

Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji obciąża każdego dostawcę ścieków za pełną pojemność beczki (małej lub dużej), niezależnie od ilości odebranych ścieków lub osadów.

Do strefy I należą następujące miejscowości:
Brzozówka,  Chełm,  Dłużec,  Gołaczewy,  Kaliś,  Lgota Wolbromska, Łobzów, Poręba Dzierżna, Wierzchowisko, Wolbrom,  Zabagnie, Zarzecze, Zasępiec.

Do strefy II należą następujące miejscowości:
Boża Wola, Budzyń, Chrząstowice, Domaniewice, Jeżówka, Kąpiołki, Kąpiele Wielkie, Lgota Wielka, Miechówka, Podlesice, Poręba Dzierżna, Strzegowa, Sulisławice, Załęże.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 644 12 54 wew. 28 w godz. 7-15.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej Gminy do korzystania z naszych usług.