Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja

Główna treść

Informacja

UWAGA – POTWIERDZANIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZORGANIZOWANYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2020/2021 oraz załącznikiem Nr 1 do zarządzenia 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany ww., rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej potwierdzają w dniach 03.04.2020 – 08.04.2020 wolę przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej, wyrażoną we wniosku w formie pisemnej.

Uwaga! Potwierdzenie woli przyjęcia do klas pierwszych dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy składali dokumenty rekrutacyjne do szkół innych niż obwodowe.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu.

Ze względu na zaistniałą sytuację w kraju, wolę przyjęcia należy potwierdzić poprzez wypełnienie druku Potwierdzenia woli (wzór do pobrania poniżej) i odesłanie skanu bądź zdjęcia dokumentu na adres e-mailowy właściwej jednostki oświatowej, wskazany w poniższej tabeli:

Nazwa jednostki oświatowejAdres e-mail, na który należy przesłać wypełnione potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kąpielach Wielkichkapielesp@wp.pl
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łobzowiesplobzow@poczta.onet.pl
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wolbromiusekretariat2@zsp.wolbrom.pl
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zarzeczuzszarzecze@op.pl
Szkoła Podstawowa w Dłużcuzsdluzec@gmail.com
Zespół Szkół w Wolbromiusekretariat@zespolszkol.wolbrom.pl
Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskudelad@o2.pl
Zespół Szkół w Gołaczewachszkolagolaczewy@op.pl
Szkoła Podstawowa w Jeżówcespj0@op.pl
Szkoła Podstawowa w Chełmies.p.chelm@interia.pl

Dokumentacja w oryginale zostanie złożona w późniejszym terminie.

Informacje dodatkowe dostępne są na stronach internetowych szkół lub telefonicznie w sekretariatach.

Załączniki:
Przedszkole.pdf (plik pdf, rozmiar 142 KB)
Klasa I spoza obwodu.pdf (plik pdf, rozmiar 148 KB)