Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacje dotyczące wznawiania opieki w naszych żłobkach i klubikach

Główna treść

Informacje dotyczące wznawiania opieki w naszych żłobkach i klubikach

Szanowni Rodzice, z dniem 18 maja br. obejmiemy ponownie opieką dzieci w Żłobku w Wolbromiu i Klubie Dziecięcym w Chrząstowicach. Po wielu konsultacjach, przeanalizowaniu wszelkich obowiązujących wytycznych oraz zapotrzebowania na miejsca, opracowaliśmy plan działania, który chciałabym Państwu przedstawić.

Pierwszym krokiem jaki powinni Państwo wykonać to pobranie wniosku udostępnionego w linku poniżej. Wniosek składa się z wielu oświadczeń, informacji i wymaga kilku Państwa podpisów.

POBIERZ WNIOSEK (kliknij)

Proszę Was o wyrozumiałość w dopełnianiu wszelkich formalności- jestem zobligowana przez szereg instytucji do wprowadzania nowych procedur i działań. Wszystkie mają na celu dbanie o bezpieczeństwo Waszych dzieci , Wasze i nasze. Obie jednostki są przygotowane tak, aby spełniać narzucone standardy higieniczne i organizacyjne.
Proszę o zapoznanie się z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz GIS, które również załączę w linkach.
Uzupełnione wnioski należy przesłać do czwartku tj. 14.05.2020r. do godziny 9.00 na adres : gzpo.wolbrom@gmail.com ( skan lub wyraźne zdjęcie) lub poprzez stronę FB w wiadomości. Każde wpłynięcie wniosku potwierdzę wiadomością zwrotną. Jeśli nie otrzymacie Państwo potwierdzenia skontaktujcie się ze mną telefonicznie, aby ustalić czy wniosek dotarł. Powrót dzieci odbywa się w turach tj. 18 maja, 1 czerwca i 1 lipca. Wskażcie dokładną datę i zdeklarujcie konkretne godziny. Pozwoli to ustalić godziny pracy opiekunów.
Na ten moment opieką zostanie objęte maksymalnie 24 dzieci w Wolbromiu i 12 w Chrząstowicach. Zastosowana będzie zasada pierwszeństwa dla obojga pracujących rodziców, oraz dla rodziców wykonujących pracę w służbach mundurowych lub medycznych. O pozostałych przyjętych zdecyduje po indywidualnej analizie wniosków, które wpłyną.
Proszę o współpracę, stosowanie się do próśb i komunikatów kadry. Proszę wierzyć, że wszystko co robimy jest wynikiem troski o dobro każdej ze stron. Głęboko wierzę w Państwa odpowiedzialność w postępowaniu w tym wymagającym czasie.
Zapewniam, że cała kadra bardzo czekała na ten moment. Opiekunki przez czas zamknięcia placówek pracowały, doszkalały się, przygotowały liczne materiały. Puste ściany żłobków nie dawały jednak radości i satysfakcji. Wszystkie są stęsknione za naszymi maluchami i ciekawe ich rozwoju po długiej przerwie. Mam nadzieję, że dzieci szybko ‘wejdą ponownie w grupy’ i będą korzystać z ich zapału.
Bardzo proszę, aby Rodzice dzieci z Załęża również wypełnili wnioski. Na ich podstawie postaramy się zaproponować zastępczą opiekę w żłobkach otwartych od 18 maja i ustalimy datę otwarcia klubiku w Załężu.
W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub kłopotów technicznych przy pobieraniu plików proszę kontaktować się ze mną przez wiadomości na FB, gmailu lub telefonicznie.

Z poważaniem,
Dyrektor GZPO
Daria Janosik