Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Opieka medyczna

Główna treść

Opieka medyczna

Na terenie gminy funkcjonuje kilka podmiotów świadczących usługi medyczne. W Wolbromiu poradnie mające podpisane kontrakty z NFZ mieszczą się przy ul. Skalskiej 22.

Podstawową całodobową opiekę medyczną nad pacjentami sprawuje Miejsko – Gminne Centrum Medyczne WOL-MED. W jego skład wchodzi Poradnia lekarza rodzinnego w Wolbromiu oraz  Poradnie lekarza rodzinnego w Dłużcu, Łobzowie, Wierzchowisku i Zarzeczu.

W ramach struktur organizacyjnych WOL-MED-u działa również 10 poradni specjalistycznych: kardiologiczna, dermatologiczna neurologiczna, neurologii dziecięcej, chorób płuc, okulistyczna, chirurgii urazowo-ortopedcznej, medycyny sportowej, laryngologiczna oraz zdrowia psychicznego z psychiatrą i psychologiem.

WOL-MED dysponuje laboratorium analitycznym i pracowniami : RTG, gdzie wykonywane są zdjęcia płucne i kostne, a także USG i EEG oraz kardiologiczną z badaniami echokardiograficznymi, holterami EKG i RR oraz bieżnią do prób wysiłkowych.

Centrum jest najbardziej prężną i konkurencyjną placówką służby zdrowia w powiecie olkuskim. W nowocześnie wyposażonych pracowniach wykonywane są wszystkie badania diagnostyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz wiele dodatkowych.

Miejsko – Gminne Centrum Medyczne WOL-MED sp. zo.o.
Ul. Skalska 22, Wolbrom
Tel. 32 644 10 29,  32 644 12 74
http://wol-med.pl
Dłużec tel. 32 644 70 10,
Łobzów tel. 32 644 11 85
Wierzchowisko tel. 32 644 16 93
Zarzecze tel. 32 646 51 74

Pogotowie ratunkowe
Usługi transportu medycznego i ratownictwa medycznego świadczone są na terenie gminy Wolbrom przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Olkuszu, z podstacją w Wolbromiu.
Tel. 999

Poradnie specjalistyczne ZOZ Nowy Szpital Olkusz:
poradnie: ginekologiczna, reumatologiczna
tel. 32 644 10 97

Rehabilitacja medyczna  – NZOZ REH-MED Wolbrom
poradnia rehabilitacyjna, pracownia fizjoterapii
tel. 32 644 11 72

Miejsko-Gminne Centrum Stomatologii Olkusz
ul. Skalska 22, Wolbrom
tel. 32 6441 274

Poradnie specjalistyczne OREW Wolbrom
poradnia logopedyczna, psychologiczna i ośrodek rehabilitacji dziennej
tel. 32 726 57 31