Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Inkubator Włączenia Społecznego – Zdobądź grant do 100 000 zł na innowację społeczną!

Główna treść

Inkubator Włączenia Społecznego – Zdobądź grant do 100 000 zł na innowację społeczną!

Inkubator Włączenia Społecznego poszukuje innowacyjnych, kreatywnych pomysłów rozwiązujących problemy w zakresie wykluczenia i włączenia społecznego!

Czym jest włączenie społeczne i jakie innowacji szuka Inkubator Włączenia Społecznego?

Włączenie społeczne to proces integracji, włączania jednostek lub grup do aktywnego i równego życia w społeczeństwie. Poszukiwane są więc innowacje społeczne, które wspierają rozwiązanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie.

Kto może się zgłosić?

Każdy, kto ma pomysł na innowację społeczną z obszaru włączenia społecznego – z terenu całego kraju:

 • osoby fizyczne
 • instytucje publiczne
 • podmioty ekonomii społecznej
 • organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorstwa prywatne
 • partnerstwa

Jak oceniana jest innowacyjność?

Szukamy rozwiązań innowacyjnych w skali kraju, czyli takich, które są zupełnie nowe albo takich, które w istotny sposób usprawniają już wykorzystywane rozwiązania. 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Inkubator Włączenia Społecznego”? 

 • dajemy szanse na opracowanie, sprawdzenie oraz wdrożenie swojego autorskiego rozwiązania
 • umożliwiamy eksperymentowanie w bezpiecznym środowisku, przy wsparciu opiekunów innowacji
 • budujemy i sieciujemy środowisko kreatywnych osób, zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną
 • akceptujemy ryzyko wpisane w ideę testowania nowych rozwiązań, nie musisz obawiać się porażki czy niepowodzenia
 • skupiamy się na efektach innowacji i tak też ją rozliczymy (bez dokumentów księgowych)
 • finansujemy 100% kosztów opracowania i testowania innowacji (grant do 100 tys. zł) 

Więcej o projekcie na: https://rops.krakow.pl/innowacje-spoleczne/inkubator-wlaczenia-spolecznego/o-projekcie

Pobierz ulotkę pdf (kliknij)