Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Inwestycje Gminy Wolbrom w 2022 roku

Główna treść

Inwestycje Gminy Wolbrom w 2022 roku

Rozpoczęte w 2021r inwestycje do realizacji w 2022r:

Budowa II etapu chodnika wzdłuż DW 783 w Wierzchowisku (umowa podpisana)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (umowy podpisane na odcinki dróg ul. Wyzwolenia w Wolbromiu i ul. Radosna w Zabagniu);

Nowe inwestycje i zadania

Przebudowa drogi gminnej o długości 5 km w Gołaczewach i Chełmie (w oczekiwaniu na dotację z Polskiego z Ładu)

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych oraz wykonanie chodników przy drogach gminnych- dokumentacje i realizacja

Modernizacja dróg dojazdowych do dużych kompleksów gruntów uprawnych oraz gruntów rolnych na terenie gminy

Modernizacja boisk sportowych na terenie Gminy Wolbrom oraz zakup sprzętu sportowego

Wykonanie dokumentacji projektowych budowy sal gimnastycznych w Kąpielach Wielkich i przy „Dwójce”

Modernizacja budynków gminnych

Przebudowa budynku gminnego na budynek usługowy z wewnętrznymi instalacjami socjalno-bytowymi i technologicznymi oraz infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką budynku tymczasowego (była hala mięsna przy targowisku)

Wykonanie dokumentacji projektowych w celu utworzenia nowych mieszkań socjalnych i komunalnych.

Adaptacja parteru internatu na mieszkania socjalne i komunalne

Powyższe inwestycje realizowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu państwa jak i budżetu Gminy Wolbrom. Natomiast ze środków funduszu sołeckiego oraz budżetu Gminy Wolbrom, w roku 2022 roku planowane są następujące zadania:

Boża Wola – Położenie asfaltu na drodze gminnej „Uliczce” (Fundusz Sołecki Boża Wola);

Brzozówka – Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Brzozówka (Fundusz Sołecki Brzozówka), – Wykonanie ogrodzenia przy działce gminnej w sołectwie Brzozówka (Fundusz Sołecki Brzozówka), – Utwardzenie miejsca pod wiatą przystankową w Brzozówce (Fundusz Sołecki Brzozówka);

Budzyń- Modernizacja drogi dojazdowej do pól (działka nr 173/1) (Fundusz Sołecki Budzyń);

Chełm – Budowa altanki przy remizie OSP w Chełmie (Fundusz Sołecki Chełm), – Utwardzenie kostką brukową terenu wokół OSP w Chełmie (Fundusz Sołecki Chełm);

Chrząstowice – Modernizacja budynku remizy OSP Chrząstowice (Fundusz Sołecki Chrząstowice);

Dłużec– Stworzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw oraz strefy rekreacji sportowej na terenie sołectwa Dłużec (działka gminna nr 165) (Fundusz Sołecki Dłużec);

Domaniewice – Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Domaniewice (Fundusz Sołecki Domaniewice);

Gołaczewy – Utwardzenie dróg dojazdowych do pól w sołectwie Gołaczewy (Fundusz Sołecki Gołaczewy);

Jeżówka – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Jeżówka (Fundusz Sołecki Jeżówka);

Kaliś – Modernizacja Domu Ludowego w sołectwie Kaliś (Fundusz Sołecki Kaliś);

Kąpiele Wielkie – Modernizacja pomieszczeń w budynku remizy OSP Kąpiele Wielkie (Fundusz Sołecki Kąpiele Wielkie), – Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego (Fundusz Sołecki Kąpiele Wielkie);

Kąpiołki – Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej (modernizacja drogi gminnej 120647K) w sołectwie Kąpiołki (Fundusz Sołecki Kąpiołki);

Lgota Wielka – Modernizacja remizy OSP w Lgocie Wielkiej (Fundusz Sołecki Lgota Wielka);

Lgota Wolbromska – Zagospodarowanie centrum wsi Lgota Wolbromska (Fundusz Sołecki Lgota Wolbromska);

Łobzów – Modernizacja drogi gminnej nr 120651K w sołectwie Łobzów (Fundusz Sołecki Łobzów);

Miechówka – Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Miechówka (Fundusz Sołecki Miechówka);

Poręba Dzierżna – Budowa altany na działce będącej własnością Gminy Wolbrom (Fundusz Sołecki Poręba Dzierżna), – Zagospodarowanie działki gminnej po byłym Kółku Rolniczym w Porębie Dzierżnej (Fundusz Sołecki Poręba Dzierżna);

Poręba Górna – Urządzenie placu zabaw w sołectwie Poręba Górna (Fundusz Sołecki Poręba Górna), – Oświetlenie placu gminnego w Porębie Górnej (działka nr 245 stanowiąca mienie gminne) (Fundusz Sołecki Poręba Górna);

Podlesice – Modernizacja budynku znajdującego się na działce gminnej nr 86/4 (Fundusz Sołecki Podlesice II);

Sulisławice – Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Sulisławice (przy budynku remizy OSP Sulisławice) (Fundusz Sołecki Sulisławice), – Modernizacja pomieszczenia w budynku OSP Sulisławice, które będzie wykorzystywane jako świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Sulisławice);

Strzegowa – Modernizacja budynku po byłej szkole pod przedszkole (Fundusz Sołecki Strzegowa);

Wierzchowisko – Modernizacja remizy OSP Wierzchowisko w celu poprawy gotowości bojowej jednostki (Fundusz Sołecki Wierzchowisko);

Zabagnie – Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Zabagnie (Fundusz Sołecki Zabagnie), – Budowa drogi gminnej odc. 280 m. w miejscowości Zabagnie, Gmina Wolbrom, – Utwardzenie dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Zabagnie (Fundusz Sołecki Zabagnie);

Załęże – Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Załęże (droga gminna nr 120675K) (Fundusz Sołecki Załęże);

Zarzecze – Przygotowanie terenu pod altanę wraz z jej budową na działce gminnej w sołectwie Zarzecze (obok boiska sportowego) (Fundusz Sołecki Zarzecze), – Modernizacja budynku remizy OSP Zarzecze (Fundusz Sołecki Zarzecze), – Wykonanie monitoringu przy budynku gminnym w miejscowości Zarzecze (Fundusz Sołecki Zarzecze);

Zasępiec – Modernizacja remizy OSP w Zasępcu (Fundusz Sołecki Zasępiec).