Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza

Główna treść

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych dla firm, które mogą usprawnić ich działanie, realizowanych w ramach projektu współfinansowanego z funduszy unijnych programu „Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”. W załączeniu szczegóły:

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie – realizator projektu

„Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług
budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”,

w ramach działania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

CEL PROJEKTU:
podniesienie poziomu innowacyjności  przedsiębiorstw poprzez  zapewnienie  im  kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.
Oferowane wsparcie może  przyczynić się do widocznego ulepszenia  funkcjonowania firmy,  podniesienia jej wydajności i efektywności, a także  poprawy jej konkurencyjności i pozycji  na rynku.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:
1 styczeń 2010roku – 31 grudnia 2015roku.

BENEFICJENCI PROJEKTU:
Mikro, małe i średnie  przedsiębiorstwa z regionów województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które w najbliższym czasie zamierzają wprowadzić zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, planują udoskonalić swój park maszynowy, wprowadzić nowe produkty na rynek, zmniejszyć uciążliwość dla środowiska lub polepszyć stan BPH.

BEZPŁATNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW :
•    budowanie scenariuszy technologicznych – wersja wstępna:

  • określenie przedmiotu usługi ze wskazaniem problemu technologicznego,
  • wskazanie rozwiązań istniejących na rynku,
  • opracowanie scenariuszy, określających precyzyjnie wpływ innowacyjnych rozwiązań na  funkcjonowanie firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki,

•    budowanie scenariuszy technologicznych – wersja rozszerzona ekspercka: 
obejmuje elementy ww. usługi, realizowane w oparciu o szczegółową analizę wykonaną przez ekspertów zewnętrznych,
•    konsultacje wdrożeniowe optymalnego scenariusza technologicznego, obejmujące konsultacje  eksperckie przy wdrażaniu wybranego scenariusza technologicznego:

  • opracowanie harmonogramu wdrożenia innowacji,
  • określenie zasobów finansowych,
  • określenie kwalifikacji personelu,
  • określenie parametrów technicznych, które mają być osiągnięte w wyniku wdrożenia,
  • wskazanie możliwych źródeł finansowania koniecznego do wdrożenia danej technologii,
  • monitorowanie i doradztwo podczas wdrożenia

Usługi realizowane są bezpłatnie a przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.

Zapraszamy przedsiębiorstwa, które chcą wybrać najlepszą formę rozwoju firmy w zakresie poprawy   innowacyjności.

KONTAKT:
Izba Przemysłowa-Handlowa w Krakowie,
Ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków
Tel. 12 428 92  62
e-mail: targi@iph.krakow.pl

Ze względu pełne dofinansowanie projektu, liczba miejsc dostępnych dla przedsiębiorstw jest ograniczona. Firmy zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o kontakt z Izbą:
Małgorzata Deka, tel. 12 428 92 62.