Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza

Główna treść

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z z bezpłatnych usług innowacyjnych w ramach projektu „Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”, współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach działania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

CEL PROJEKTU:
podniesienie poziomu innowacyjności  przedsiębiorstw poprzez  zapewnienie  im  kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.
Oferowane wsparcie może  przyczynić się do widocznego ulepszenia  funkcjonowania firmy,  podniesienia jej wydajności i efektywności, a także  poprawy jej konkurencyjności i pozycji  na rynku.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:
1 styczeń 2010roku – 31 grudnia 2015 roku.

BENEFICJENCI PROJEKTU:
Mikro, małe i średnie  przedsiębiorstwa z regionów województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które w najbliższym czasie zamierzają wprowadzić zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, planują udoskonalić swój park maszynowy, wprowadzić nowe produkty na rynek, zmniejszyć uciążliwość dla środowiska lub polepszyć stan BPH.

BEZPŁATNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW :
•    budowanie scenariuszy technologicznych – wersja wstępna:
–    określenie przedmiotu usługi ze wskazaniem problemu technologicznego,
–    wskazanie rozwiązań istniejących na rynku,
–  opracowanie scenariuszy, określających precyzyjnie wpływ innowacyjnych rozwiązań na  funkcjonowanie firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki,
•    budowanie scenariuszy technologicznych – wersja rozszerzona ekspercka: 
obejmuje elementy ww. usługi, realizowane w oparciu o szczegółową analizę wykonaną przez ekspertów zewnętrznych,
•    konsultacje wdrożeniowe optymalnego scenariusza technologicznego, obejmujące konsultacje  eksperckie przy wdrażaniu wybranego scenariusza technologicznego:
–    opracowanie harmonogramu wdrożenia innowacji,
–    określenie zasobów finansowych,
–    określenie kwalifikacji personelu,
–    określenie parametrów technicznych, które mają być osiągnięte w wyniku wdrożenia,
–    wskazanie możliwych źródeł finansowania koniecznego do wdrożenia danej technologii,
–    monitorowanie i doradztwo podczas wdrożenia

Usługi realizowane są bezpłatnie a przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.

Zapraszamy przedsiębiorstwa, które chcą wybrać najlepszą formę rozwoju firmy w zakresie poprawy   innowacyjności.

KONTAKT:
Izba Przemysłowa-Handlowa w Krakowie,
Ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków
Tel. 12 428 92  62
e-mail: targi@iph.krakow.pl