Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jak to jest z tym przystankiem?

Główna treść

Jak to jest z tym przystankiem?

Podczas jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej oraz na lokalnym portalu internetowym pojawiła się kwestia postulatu powstania przystanku autobusowego przy ośrodku zdrowia. Ponieważ informacja udzielona przez Urząd Miasta i Gminy nie została opublikowana przez zadającego pytanie w tej sprawie, zamieszczamy jej tekst na naszym portalu. Nie jest bowiem prawdą, że Urząd nie czyni starań o poprawę bytu osób starszych i mniej sprawnych.

Wolbrom, 2013-10-18

Dot.: przystanku komunikacji zbiorowej w okolicach ośrodka zdrowia w Wolbromiu.

Informujemy, że sprawa lokalizacji przystanku przy ośrodku zdrowia w Wolbromiu prowadzona jest od kilku lat. W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, w dniu 08.12.2009 r ponownie zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie o zlokalizowanie nowego przystanku w okolicach ośrodka zdrowia, rozszerzając naszą argumentację dotyczącą konieczności jego wykonania.

W dniu 17.02.2011 r, uzgadniając projektowaną zmianę organizacji ruchu na remontowanej DW 794, złożono ponownie pisemny wniosek dotyczący tego przystanku. Wniosek taki zgłaszany był również podczas wcześniejszych roboczych spotkań z projektantem opracowującym dokumentację remontu drogi.
Po kolejnej wymianie korespondencji, w kwietniu 2013 r otrzymaliśmy odpowiedź dotyczącą nowych wymogów lokalizacyjnych, które musi spełnić Gmina Wolbrom. Zgodnie z żądaniem ZDW, w dniu 28 maja 2013 Rada Miejska w Wolbromiu podjęła uchwałę w sprawie lokalizacji nowych przystanków, która to uchwała została przesłana do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W dniu 7 sierpnia br, w odpowiedzi na ponowny nasz wniosek z dnia 1 lipca br, ZDW poinformował nas, że nowe przystanki i zatoki przystankowe proponują wykonać w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych. W ramach tej procedury, zadania takie zgłasza się do dnia 31 grudnia danego roku z realizacją ich w następnym roku budżetowym, pod warunkiem przeznaczenia stosownych środków w budżecie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Informujemy, że wniosek taki dla przystanku przy ośrodku zdrowia w Wolbromiu zostanie złożony w ZDW w listopadzie br.

Burmistrz MiG Wolbrom
Jan Łaksa