Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

Główna treść

Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki? Jeśli jesteś zainteresowany umieszczeniem bliskiej osoby w placówce całodobowej opieki przeczytaj:

Kiedy nie jesteś w stanie opiekować się osobą chorą, starszą, niepełnosprawną, która wymaga całodobowego wsparcia, przy wyborze miejsca, nie postępuj pochopnie!   W pierwszej kolejności skontaktuj się z pracownikami ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Tam dowiesz się, czy jest wolne miejsce w domu pomocy społecznej.   Jeśli nie ma miejsca w domu pomocy społecznej, uzyskasz informację o innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku i dowiesz się wszystkiego na temat legalności ich działania, ponoszenia odpłatności i procedur umieszczenia osoby w takiej placówce.   Podobnie postępuj, jeśli szukasz miejsca dla siebie.   Pamiętaj, że rodzina nie może umieścić osoby niezdolnej do wyrażenia swojej woli w jakimkolwiek miejscu bez zgody sądu!   Gdy osoba ze względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia zgody na zamieszkanie w domu pomocy społecznej, o skierowaniu do tej placówki orzeka sąd opiekuńczy.   Jak wybrać bezpieczną placówkę?   Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku mogą być prowadzone tylko i wyłącznie, po uzyskaniu zezwolenia wojewody. Wojewoda prowadzi rejestr tych placówek. Rejestr jest jawny.   Wybierając placówkę zwróć uwagę, czy oferuje ona właściwy dostęp do opieki medycznej świadczonej przez lekarzy ogólnych, lekarzy specjalistów, w tym geriatrów. Czy zapewnia wsparcie opiekunów, fizjoterapeutów, psychologów i dietetyków.   Zanim umieścisz bliską osobę w takiej placówce, sprawdź warunki bytowe, zakres oferowanych usług i możliwość zapewnienia bezpieczeństwa jej mieszkańcom!   ZAWSZE SPRAWDŹ: – czy placówka posiada zezwolenie wojewody i jest zarejestrowana w rejestrze wojewody, co oznacza że prowadzona jest w sposób legalny; – warunki życia w placówce i zakres oferowanych usług.   Uważaj przy podpisywaniu umowy!   Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z jej postanowieniami. Przeczytaj regulamin czy statut placówki, jeśli takie obowiązują.   Podpisując umowę o świadczenie usług opieki całodobowej zwróć uwagę, czy nie zawiera ona postanowień niekorzystnych dla Ciebie.   Sprawdź zakres usług oferowanych w umowie i innych usług dodatkowo odpłatnych.   W razie wątpliwości poradź się prawnika!   Od 1 stycznia 2016 r. można uzyskać poradę prawną w każdej gminie. Ponadto gdy zauważysz jakieś nieprawidłowości w zapisach umowy, możesz przekazać swoje uwagi Rzecznikowi Praw Konsumenta.   PAMIĘTAJ:każda zmiana umowy wymaga zgody osoby, z którą została zawarta!Jeżeli ktoś z Twojej rodziny zamieszka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku, odwiedzaj tę osobę jak najczęściej. Nie uprzedzaj o terminach i godzinach swoich wizyt.   Podczas wizyt obserwuj relacje personelu z mieszkańcami, jakość oferowanych usług i sposób realizacji zawartych w drodze umowy postanowień.   Jeśli masz wątpliwości, czy dana placówka jest dobrym wyborem, powinieneś skorzystać z możliwości pobytu czasowego. Dzięki temu sprawdzisz czy osoba starsza zaadaptuje się w nowym miejscu pobytu, czy będzie bezpieczna, czy będzie miała zapewnione pełne wsparcie i opiekę.   PAMIĘTAJ!   W razie jakichkolwiek podejrzeń odnośnie niewłaściwie sprawowanej opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi KONIECZNIE zgłoś swoje spostrzeżenia do urzędu wojewódzkiego.   Szybka informacja w takich sprawach, przekazana do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, pozwoli na wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie i ochronę praw osób korzystających z takich form pomocy.   Wojewoda ma możliwość kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób w nich przebywających

senior.gov.pl