Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jak złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w Programie „Czyste Powietrze”?

Główna treść

Jak złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w Programie „Czyste Powietrze”?

Znowelizowane w 2020 roku Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w ramach Programu Czyste Powietrze. W Gminie Wolbrom zaświadczenia wydawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Złożenie wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze jest uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Nie jest ono natomiast wymagane przy składaniu wniosku o podstawowy poziom dofinansowania. Wydawanie powyższych zaświadczeń jest wolne od opłat.

25 stycznia 2022 r. – rozpoczął się nabór wniosków do trzeciej części programu, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych.

Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku:

wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe)

lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

Ale alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinasowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w Programie „Czyste Powietrze”, powinna:

1. Przed złożeniem wniosku w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym obsługi Programu „Czyste Powietrze” (UMiG Wolbrom, I piętro pokój 109) beneficjent powinien przygotować następujące dane: (kliknij tu):

2. W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym złożyć wypełniony „Wniosek żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego”.

Wniosek do pobrania: „Wniosek żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego”. (pobierz)

2. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ”, wniosek ten przekaże do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie po weryfikacji wyda beneficjentowi niezbędne ZAŚWIADCZENIE.

3. Po uzyskaniu ZAŚWIADCZENIA beneficjent proszony jest o kontakt z Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym w celu dalszej procedury składania wniosku do WFOŚiGW w Krakowie.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zaświadczeń można uzyskać pod numerami telefonu: tel. 32 70 65 388, 32 70 65 389.