Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza podsumowaniem czteroletniej kadencji samorządu

Główna treść

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza podsumowaniem czteroletniej kadencji samorządu

Rada Miejska w Wolbromiu na wniosek Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie 14 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się udzieliła Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi absolutorium. Radni jednogłośnie przyjęli także sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Oznacza to, że wykonanie budżetu za rok ubiegły było zgodne z planem i zasadami obowiązującymi samorządy.
Zdaniem przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Gorgonia, ostatnie absolutorium było swoistym podsumowaniem całej czteroletniej kadencji samorządu – tego, co udało się i tego czego nie udało się zrobić.

To, co udało się dokonać było rekordowo dużo, począwszy od rekordowej kwoty dochodów 91.530.511,92 zł i wydatkami majątkowymi w kwocie 21.501.888,12 zł. Tak wysokich dochodów i wydatków majątkowych w historii naszej gminy jeszcze nie było.
Podobnie rekordową była… ilość procedowanych uchwał. W porządku obrad było początkowo 22 projekty uchwał, ale burmistrz prosił jeszcze przed formalnym ich przyjęciem o wprowadzenie pięciu dodatkowych. W sumie na tej ważnej sesji radni musieli zajęli się aż 27 uchwałami!

Przewodniczący RM Dariusz Gorgoń przechodząc do najważniejszej części obrad sesji, zauważył, że 50 sesja RM ma wymiar nieco inny, gdyż jest ostatnią sesją absolutoryjną tej kadencji.

  • Nie boję się powiedzieć, że jest ona podsumowaniem naszej kadencji. Jest przedstawieniem tego, co się udało zrobić, i to co Pan Burmistrz często powtarza, kolejnym tematem, który został odhaczony. Jak bardzo nasza rzeczywistość się zmieniła myślę, że każdy z nas jest w stanie dostrzec i to niezbyt się wysilając. To są rzeczy, które rzucają się w oczy i myślę, że zarówno my jak i mieszkańcy to widzą. Przyjdą wybory, i myślę, że ci, którzy wystartują zostaną docenieni – oznajmił Dariusz Gorgoń.

Sprawozdania finansowe oraz z wykonania budżetu gminy za 2017 rok referowane były na komisjach, a radni otrzymali je w materiałach na sesję, stąd nie były już omawiane podczas obrad. Radni nie mieli też pytań z nimi związanych. Burmistrz Adam Zielnik odczytał więc opinię składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, która badała te dokumenty i doszukała się jedynie kilku drobnych uchybień, które w żaden sposób nie wpływały na ocenę merytoryczną, która była pozytywna. RIO potwierdziło, że miniony rok zamknął się kwotą dochodów 91.530.511,92 zł co stanowi 100,39% planu i kwotą wydatków 93.635.969,40 zł (90,71% planu), wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 21.501.888,12 zł. Miniony rok Gmina Wolbrom zakończyła deficytem w wysokości 2.105.457,48 zł, a zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek wyniosły 14.123.080,13 zł, co stanowi 15,43% wykonanych dochodów. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z wykonania budżetu przedstawił z kolei radny Artur Pajkiert.

  • Mamy dzisiaj absolutorium, będziemy głosowali „za” lub „przeciw” udzieleniu. Ja będę głosował za udzieleniem absolutorium – oznajmił radny Kazimierz Pacia. – Tak, jak powiedziałem w poprzednim roku, tak i dzisiaj powtórzę slogany utarte w tej gminie od czterech lat. Gmina się rozwija. Gmina inwestuje. Nasza Gmina dogania ościenne gminy w inwestycjach, szczególnie drogowych. Kiedyś byliśmy skansenem, a w roku 2017, kiedy mamy na inwestycje ok. 25 milionów złotych, to o czymś świadczy. Zaczynamy kolejny rok, kiedy korzystamy z funduszy unijnych i to w takiej wysokości, jakiej ościenne gminy mogą nam tylko pozazdrościć i pomarzyć. Inna sprawa, że dzisiejsze fundusze są dużo mniej korzystne. Kiedyś finansowano nawet ok. 80 procent, a dzisiaj cieszymy się, gdy jest pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. Szukanie korzystnych kredytów, to jest kolejną zasługą tej kadencji. Myślę, że Państwo macie podobny pogląd na ten temat, bo porównując z poprzednimi latami, dwie czy trzy kadencje do tyłu, to widzimy jak wysoki jest budżet i ile idzie pieniędzy na inwestycje. Wcześniej było przeznaczonych z reguły 5 procent, co wydawało się i tak dużo. Natomiast już dziś mamy ok. 30 procent – podkreślał z dumą radny Kazimierz Pacia.

Burmistrz Adam Zielnik tytułem informacji, zwrócił się do radnych. – Jeżeli Państwo przegłosują zaproponowane przeze mnie uchwały, to na dzień dzisiejszy (koniec czerwca), wydatki majątkowe na ten rok w naszym budżecie będą wynosiły 38.780.367,84 złotych. Przypominam, że mamy czerwiec, a jeszcze w zanadrzu trzymam kilka rzeczy, które zostaną „upublicznione” w drugiej połowie roku. Więc, całkiem nieźle nam te inwestycje wyglądają, nie tylko na papierze – z uśmiechem ocenił burmistrz.

Uchwałę przyjmującą sprawozdania przyjęto 14 głosami „za”, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się, podobnie jak uchwałę o udzieleniu burmistrzowi absolutorium za 2017 rok – zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, której opinię odczytał jej przewodniczący Stanisław Starzyk.

W dyskusji przed głosowaniem wypowiadali się radni: Bartłomiej Żurek, Zdzisław Pasich i Kazimierz Pacia, pozytywnie oceniając zarówno dotychczasowe wysiłki burmistrza, jak i jego współpracę z Radą Miejską.

  • Zabierając głos w dyskusji nad absolutorium dla Burmistrza Adama Zielnika nie sposób powiedzieć, co jest kluczem – można powiedzieć – sukcesu, bo jak tu kolega radny powiedział, gmina się gwałtownie rozwija, mieszkańcy to widzą – rozpoczął wiceprzewodniczący RM Bartłomiej Żurek. – Otóż uważam, że kluczem do tego sukcesu jest to, co wspólnie udało nam się stworzyć przez te ostatnie trzy lata. To, co Pan Burmistrz zabiegał, to stworzenie jednej drużyny. My nie marnujemy czasu na wzajemne waśnie, mimo wyraźnie dzielących nas poglądów, czy też korzeni. Ale stworzenie jednej drużyny jest skierowane właśnie w jedną stronę. Myślę, że właśnie ta kadencja Panie Burmistrzu, zostanie tak zapamiętana. Mimo tych wydatków majątkowych, można powiedzieć największych w historii Miasta i Gminy Wolbrom, toteż my zostaniemy tak właśnie zapamiętani. Zwracając się do Burmistrza Adama Zielnika, ja ze swej strony gratuluję tego, że udało się Panu zgrać ludzi, którzy robią wszystko, abyśmy to, co było za nami nie było ciężarem dla nas, aby to co jest przed nami zawsze było lepsze, i że tak naprawdę nie robimy tego dla rozgłosu, nie robimy dla siebie, robimy to jak niejednokrotnie już powtarzałem, by ludziom się normalnie żyło. Jeszcze raz gratuluję Panu.

Radny Zdzisław Pasich zwrócił uwagę, że to już czwarty budżet realizowany w tej kadencji, i jako radny nie może wyjść z podziwu. – Wiedziałem Panie Burmistrzu, że będzie dobrze, ale nie myślałem, że będzie aż tak dobrze! Jest przedkładany 2017 rok, ale chcę przypomnieć (choć nie chcę przekręcić sumy) o przyznanej dotacji, jaką udało się pozyskać Burmistrzowi na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Tego nie było jeszcze w historii naszej gminy. Jest to suma (13 milionów zł) wręcz nie do określenia i nie do uwierzenia, że udało się takie środki pozyskać. Jako zawodowy strażak uczestnicząc w różnych konferencjach ogólnopolskich, miło jest usłyszeć tak pozytywne opinie o Gminie Wolbrom, o działającej Radzie, a przede wszystkim o pomysłowości i rzetelnej pracy obecnego Burmistrza Adama Zielnika. Gdzie się ucho nie przystawi, tam miłe słowo i to słowo poparte odpowiednią argumentacją. Jest mi wtedy niezwykle miło przyznać się, że jestem właśnie z tego terenu, że piastuję funkcję radnego i mam przyjemność pracować z takim Burmistrzem, z taką Panią Skarbnik, oraz dodatkowo Społecznym Doradcą Burmistrza Panią Bożeną Konieczną. Tak, że nasza ciężka praca spowodowała, że są takie, a nie inne efekty. Ja się bardzo martwiłem Panie Burmistrzu, gdy zobaczyłem nasze piękne szkoły między innymi: w Łobzowie, Kąpielach Wielkich. Martwiłem się, jak będzie przedstawiał się nasz budżet. Teraz nie mogę wyjść z podziwu, gdy widzę to, co jest zrobione i gdy widzę, to co na rachunku i to co jest w obliczeniach w wieloletnich prognozach finansowych itp. To jest wręcz nie do uwierzenia, że my w tej chwili przeznaczamy o kilka, kilkanaście milionów więcej niż cztery lata temu wynosił budżet naszej gminy. Serdecznie gratuluję Panu Burmistrzowi, pozostałym pracownikom oraz całej naszej Radzie – gratulował radny Zdzisław Pasich.

  • Rzeczywiście, hasło zgoda buduje, w tym przypadku się sprawdza i to w stu procentach – zauważył z kolei Kazimierz Pacia. – Proszę wziąć pod uwagę, że każde działanie, czy pomysł wysuwany przez Burmistrza do realizacji, my go akceptujemy. Czy widzieliście jakieś projekty, z którymi nie można było się nie zgodzić? Mało tego. Nie wzrosły podatki, nie wzrosły opłaty za wodę, za ścieki i mimo wszystko ten budżet dopinamy i więcej korzystamy też ze środków unijnych. Jeszcze raz gratuluję.

Po udzieleniu absolutorium radni, oklaskami na stojąco przyjęli uchwałę, okazując tym samym podziękowania i gratulacje Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi oraz Skarbnikowi Edycie Żuchowicz-Reszce. Przewodniczący RM Dariusz Gorgoń wraz z Wiceprzewodniczącym RM Bartłomiejem Żurkiem do gratulacji dołączyli okazałe bukiety kwiatów.

Przyjmując gratulacje za uzyskane absolutorium burmistrz Adam Zielnik dziękował za codzienną pracę i pomoc współpracownikom, wszystkim pracownikom urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.
Ze szczególnymi podziękowaniami burmistrz zwrócił się do radnych.

  • Serdecznie dziękuję za zaufanie, za te miłe ciepłe słowa, dziękuję za udzielenie absolutorium. Natomiast najserdeczniej chciałem podziękować za przywilej współpracy z Wami przez ostatnie cztery lata, a to jeden z najpiękniejszych okresów w moim życiu. Zwróćcie uwagę na to, że pomimo wielu prób, z różnych stron, różnych zakusów, pomimo sypanego piachu w tryby, pomimo kijów wpychanych między szprychy, udało nam się stworzyć dobrze naoliwiony mechanizm. Bez fałszywej skromności, bo efekty mówią same za siebie. Drodzy Państwo, kto ma oczy ten widzi, a kto nie chce zobaczyć, to potknie się, przewróci i dalej będzie udawał, że nie widzi. I nie ma co się na ten temat rozwodzić.
    Szanowni Państwo, czy można było więcej zrobić? – nie wiem. Czy inaczej? – na pewno. Czy lepiej? – też nie wiem, ale można było coś innego. Zawsze pozostaje niedosyt i taka jest natura człowieka. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i zawsze chce się więcej i lepiej. No i bardzo dobrze, bo na tym polega rozwój i dążenie do czegoś lepszego. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, wiele zadań. Sami Państwo widzą, że tak naprawdę to się rozpędzamy. Teraz ruszają najcięższe wyzwania przed nami. Więc drodzy Państwo ja sobie samemu i nam tu wszystkim obecnym na sali: Państwu radnym, moim współpracownikom, pracownikom, szefom wszystkich jednostek życzę jednego, żebyśmy za rok przy takiej samej okazji spotkali się w tym samym składzie i w tych samych rolach. Bardzo serdecznie wam dziękuję za te cztery lata wspólnej drogi, serdecznie dziękuję Radzie, koleżankom i kolegom radnym, serdecznie dziękuję Pani Skarbnik, bez której daleko byśmy nie ujechali, serdecznie dziękuję szefom moich jednostek jak również wszystkim współpracownikom, pracownikom każdego szczebla zarówno urzędu jak i jednostek. Dziękuję ludziom dobrej woli, które wspierają mnie nieodpłatnie, jak chociażby wzmiankowany wcześniej społeczny doradca. Drodzy Państwo, dzięki temu zespołowi bardzo, bardzo szerokiemu, na chwilę obecną bardzo zgodnemu, udało nam się osiągnąć to, co nam się udało. Jestem pewien i ja to wiem, że w tej grupie, tym zespole bezproblemowo uda się zrealizować kolejne wielkie wyzwania, które przed nami stoją: oczyszczalnia, baseny, III etap obwodnicy, kanalizacja pozostałych miejscowości objętych aglomeracją, dokończenie inwestycji drogowych w dużo mniejszej skali niż obwodnica, etc. Drodzy Państwo, przy tak wypracowanym modelu współpracy, przy tak dobrze naoliwionym mechanizmie to… ja się nie boję niczego. To już możemy, autentycznie rzucać wyzwanie całemu światu. Więc, po raz kolejny wam wszystkim wymienionym wcześniej z całego serca życzę, abyśmy właśnie za rok spotkali się dokładnie w takich samych okolicznościach i tym samym składzie, bo jest jeszcze kupę rzeczy do zrobienia. A my dajemy gwarancję, że to będzie zrobione, a stare przysłowie pszczół mówi, że nie zmienia się koni w środku rzeki. No, chyba coś jest w tym przysłowiu – chyba, że… koń ciągnie w drugą stronę, albo ciągnie wóz sąsiada. No, ale ja tu nie widzę takich koni, więc dobrze by było żebyśmy w tym składzie ten zaprzęg nasz ciągnęli dalej. Moi drodzy, dziękuję jeszcze raz za zaufanie, za docenienie pracy, za te ciepłe słowa. W sumie to najważniejsze, przynajmniej z mojego punktu widzenia – jak się wszyscy zapiszemy w historii naszej małej ojczyzny i jak nas będą ludzie wspominać. Wiadomo, zawsze jakieś tam zgrzyty będą, ale ważne jest to, że potrafimy rozmawiać, potrafimy przekonywać się i wypracowywać najbardziej optymalne rozwiązania. Dyskusja zamiast kłótni, merytoryczna rozmowa zamiast wojny podjazdowej i spokojna rzeczowa debata zamiast inwektyw i skrajnie niebezpiecznych emocji. I najważniejsze, że te trudne rzeczy przeprowadzamy sobie w komisjach ewentualnie podczas dyskusji kuluarowych, a podczas sesji podejmujemy decyzje. Podkreślamy nasz profesjonalizm, że nie marnujemy pieniędzy podatników na pozorowane ruchy, na dyskusje o dyskutowaniu i na problemy zastępcze. Tylko realnie, bez obaw, krok po kroku, systematycznie, metodycznie rozwiązujemy kolejne bolączki, kolejne problemy naszych mieszkańców, którzy po to nas wybrali. Nie po to, aby wysłuchiwać naszego głosu, tylko abyśmy wysłuchiwali głosu naszych wyborców i realizowali postulaty. Licząc na mądrość naszych wyborców, sądzę że przynajmniej w dużej mierze zostanie to zauważone i w odpowiedni sposób docenione. Jeśli nie, i tak będziemy mieli satysfakcję, że udało się nam razem czegoś osiągnąć.
    Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc, zaangażowanie, a Państwu radnym serdecznie dziękuję za absolutorium. No i do siego roku – dziękował Burmistrz Adam Zielnik.