Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Zielnika

Główna treść

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Zielnika

W dniu 29 czerwca 2021 roku odbyła się jedna z najważniejszych w roku – sesja absolutoryjna, której tematami wiodącymi były raport o stanie Gminy, udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania, zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy. Uchwała Nr XXXVII/329/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 został przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za”.