Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie – Oдноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену на утримання

Główna treść

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie – Oдноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену на утримання

Informujemy, że zgodnie ze specustawą z dnia 12 marca 2022r. ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. Poz. 583), będzie udzielana pomoc obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi tj. po 24.02.2022 roku.

W celu uzyskanie pomocy niezbędny jest numer Pesel, nadany w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom. Obywatelom tym przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie.

Wnioski o świadczenie pieniężne (dostępne w dwujęzycznej wersji) należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu ul. Skalska 20.

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO/ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ – (pobierz/
Завантажити)

Zainteresowane osoby będą mogły również ubiegać się o przyznanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. Poz. 2268). Więcej informacji na ten temat można uzyskać u pracowników socjalnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu.

Повідомляємо, що відповідно до спеціального закону від 12 березня 2022 року Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Dz.U z 2022r. Poz. 583), допомога буде надаватися Громадянам України, які в’їхали на територію Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, тобто після 24.02.2022.

Для того, щоб отримати допомогу, вам потрібен номер Pesel, виданий в міському та комунському управлінні Волброма (Wolbromiu). Ці громадяни мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену на утримання. Заявки на отримання грошової допомоги (доступні у двомовній версії) необхідно подавати до офісу Муніципального центру соціального забезпечення в Волбромі, вул. Скальська 20. (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu ul. Skalska 20.)

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO/ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ – (pobierz/
Завантажити)

Заінтересовані особи також зможуть подати заяву про надання грошових та немайнових виплат на умовах та відповідно до Закону від 12 березня 2004 року. про соціальну допомогу (Dz.U. z 2021r. Poz. 2268 ). Додаткову інформацію з цього приводу можна отримати у соціальних працівників з понеділка по п’ятницю з 7:00 до 15:00 у муніципальному центрі соціального забезпечення у Вольбромі ( Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu)