Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jednostki OSP dostarczają już wodę bytową

Główna treść

Jednostki OSP dostarczają już wodę bytową

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że począwszy od dnia 21.10.2021r w godzinach od 9:00 oraz od 16:00, Jednostki Straży Pożarnej będą rozwozić wodę do celów bytowych, w miejscowościach Lgota Wielka, Wierzchowisko (z wyłączeniem kolonii Marianów), Budzyń, Poręba Górna (od nr 1 do 111C), Wolbrom ul. Brzozowska, Brzozówka (z wyłączeniem nr od 1 do 17), Zasępiec. 

Zainteresowane osoby proszone są o przygotowanie pojemników na wodę przy wjazdach do posesji.

Woda do celów bytowych jest niezdatna do picia, ale może być używana do celów socjalnych oraz gospodarczych.