Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jest 4 mln. zł. dofinansowania na drogę w strefie

Główna treść

Jest 4 mln. zł. dofinansowania na drogę w strefie

Pełnym sukcesem Burmistrza Wolbromia Adama Zielnika zakończyły się starania w sprawie otrzymania dotacji na budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej w naszym mieście. Po pozytywnej ocenie merytorycznej naszego wniosku, Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał Gminie Wolbrom blisko 4 mln. dofinansowania. Pozyskane środki pozwolą na wybudowanie zupełnie nowej drogi o długości 741 metrów i szerokości pasa ruchu 3,25 m. Wartości całego projektu opiewa na 6 613 924,32 zł.- Było bardzo trudno i losy tej drogi ważyły się do samego końca. Udało się dzięki szerokiemu kompromisowi i całemu wianuszkowi ludzi dobrej woli. Gdyby podczas przetargu udało się „zbić” cenę tylko o ok. 15 %, to koszt inwestycji wyniósłby ok. 5,5 mln. zł. mielibyśmy więc 73 procentowe dofinansowanie – cieszy się burmistrz Adam Zielnik.Jak już informowaliśmy, nowa droga uzyska parametry techniczne pozwalające nadać drodze numer oraz kategorię drogi publicznej.Projekt swoim zakresem obejmuje budowę zjazdu publicznego wraz z przebudową drogi wojewódzkiej na odcinku o długości 177 mb (w rejonie skrzyżowania wykonanie poszerzenia drogi wojewódzkiej o pas do skrętu w lewo). Odwodnienie drogi za pośrednictwem kanalizacji deszczowej. Budowę rowu przydrożnego o łącznej długości 475,5 m, przebudowę istniejącego rowu o długości 109 m, wykonanie drenażu na odcinku o długości 709,25 m oraz zbiornika retencyjnego. Nowo powstała  droga posiada przekrój jednojezdniowy, dwupasowy o szerokości pasa ruchu 3,25 m na całej długości 741 m. Wzdłuż jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości 2 m oraz oświetlenie uliczne wyposażone w nowoczesne, energooszczędne oprawy LED.- To powinno było być zrobione 10 lat temu, zanim pierwsza działka została tam sprzedana- ocenia  burmistrz. – Przy okazji, zrobię duży parking służącym mieszkańcom os. Łokietka, na tzw. Manhattanie. Mieszkańcy mogą być spokojni. Żadne tiry na nim nie będą parkowały. Gdy zaistnieje potrzeba wybudowania parkingu dla tirów, mamy na tyle jeszcze wolnego miejsca – uspokaja Adam Zielnik.