Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jest już wniosek o RKO dla uchodźców z Ukrainy

Główna treść

Jest już wniosek o RKO dla uchodźców z Ukrainy

Od soboty, 23 kwietnia, uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Formularz RKO-U w języku ukraińskim jest już na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał dodatkowe wsparcie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. z powodu wojny. Rodzice mogą otrzymać nawet do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł przez rok, w zależności od wyboru rodzica dziecka.

Dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi, udostępniony został specjalny wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy w języku ukraińskim (RKO-U). Prawidłowo złożony wniosek RKO-U na PUE ZUS pozwoli na automatyczną obsługę i skróci czas przyznania świadczenia przez ZUS.

Do złożenia wniosku (RKO-U) niezbędny jest polski numer PESEL rodzica i dziecka, adres e-mail, polski numer telefonu i numer rachunku bankowego w Polsce. Wniosek RKO-U jest tylko elektroniczny, dostępny na PUE ZUS.

O rodzinny kapitał opiekuńczy można ubiegać się od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesiąc, do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 12 miesiąc. Jeśli wniosek zostanie złożony po miesiącu, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc życia, kapitał zostanie pomniejszony o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca.

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Co ważne uchodźcy z Ukrainy, którzy otrzymali PESEL UKR w marcu 2022 r., nie muszą się martwić składając wniosek w kwietniu. Świadczenie za marzec im nie przepadnie. ZUS przyzna świadczenie również za marzec, tj. od miesiąca nadania numeru PESEL UKR. Rodzinny kapitał opiekuńczy, jak i 500+, przysługują uchodźcy przez okres zamieszkania lub pobytu z dziećmi w Polsce.

RKO trafi na rachunek polskiego banku, który zostanie wpisany we wniosku.

Obywatele Ukrainy otrzymają pomoc w każdej placówce, podczas e-wizyty w ZUS, na infolinii pod numerem 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres ua@zus.pl.