Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jest przetarg na kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej

Główna treść

Jest przetarg na kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej

Gmina Wolbrom kontynuuje prace nad skanalizowaniem gospodarstw leżących w zlewni Zalewu Wolbromskiego. W dniu 13 maja Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik ogłosił kolejny przetarg, tym razem na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom – ul. Wyzwolenia”. Nieco wcześniej, bo 26 kwietnia został ogłoszony przetarg na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobzów i Zabagnie”.

W przygotowaniu jest z kolei przetarg na skanalizowanie Zabagnia (ul. Radosna).

Na dokończenie kanalizacji aglomeracji Wolbrom (ul. Wyzwolenia i Zacisze w Wolbromiu i części Łobzowa -III Kolonia i kol. Wymysłów oraz ul. Starowiejska, Jagodowa, Czarnoleska, Nowa Łąka, Radosna w Zabagniu) o łącznej długości 7,883 km sieci kanalizacyjnej Gmina Wolbrom otrzymała 2 mln. zł. dotacji, w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Całość inwestycji opiewa na 10,1 mln. zł. Wnioskowaliśmy o 8 mln. zł. dotacji. Od czegoś trzeba zacząć, jak słusznie stwierdził Pan Minister Jacek Osuch – Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, któremu niniejszym serdecznie dziękuję za pomoc, jak również Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie. Ja natomiast od siebie dodam, że w życiu „trza se radzić”, dlatego choć już ogłosiliśmy przetarg, jednocześnie szukamy intensywnie kolejnych źródeł finansowania. W czym nie ukrywam bardzo liczę na pomoc Naszego Ministra i Wojewody – oznajmił burmistrz Adam Zielnik.

Fot. Na płycie olkuskiego rynku, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik odbiera symboliczny czek, przekazany przez Jacka Osucha – Wiceministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Marszałków: Ryszarda Terleckiego i Wicemarszałka Senatu Marka Pęka.