Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jest sukces – mamy drugą schetynówkę!

Główna treść

Jest sukces – mamy drugą schetynówkę!

Wydawało się, że sprawa przepadła. Tegoroczne, kilkakrotnie zmieniające się decyzje w sprawie finansowania remontów dróg lokalnych w ramach tzw. schetynówek postawiły pod mocnym znakiem zapytania remont ciągu dróg gminnych – ul. Leśnej i Młyńskiej, do którego Wolbrom przymierza się już drugi raz. Pierwotnie, mimo pozytywnej opinii, wniosek przygotowany przez naszą gminę nie zmieścił się w możliwościach finansowych państwa.

Nadzieję dawały jednak wciąż oszczędności możliwe do uzyskania po przetargach na inne zakwalifikowane projekty. Udało się! Do Wolbromia dotarła radosna informacja: zaoszczędzono wystarczającą kwotę, by do upragnionego przez nas remontu doszło.

Wkrótce, gdy formalności związane z promesą zostaną ukończone, będzie możliwe przystąpienie do procedur: zostanie ogłoszony przetarg i prace ruszą pełną parą. Tym samym usilne zabiegi i determinacja władz gminy sprawiły, że  Wolbrom będzie jedyną miejscowością w województwie małopolskim, na której terenie będą realizowane dwie schetynówki. Przypomnijmy, że wcześniej na liście zakwalifikowanych projektów znalazł się przygotowany przez Starostwo w Olkuszu wniosek na remont ul. 1 Maja, na który przetarg został już ogłoszony. W efekcie wielu rozmów i nacisków płynących z Wolbromia doszło do porozumienia, dzięki któremu gmina Wolbrom wsparta przez lokalnych przedsiębiorców pokryje aż 40%  kwoty wymaganej jako wymagany wkład własny powiatu w koszt tego remontu. Koszt modernizacji Leśnej i Młyńskiej zaplanowano w wysokości 874 175 zł, z czego połowę pokryje budżet państwa, a drugą – Gmina Wolbrom, ale ostateczne kwoty będą znane po przetargu.

Ewa Barczyk