Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jest szansa na kanalizację w Łobzowie

Główna treść

Jest szansa na kanalizację w Łobzowie

Jak informują służby prasowe Marszałka – Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał unijne wsparcie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Dofinansowanie to prawie 25 mln zł. Małopolskie miejscowości w 19 gminach zyskają nowe lub zmodernizowane kanalizacje sanitarne i sieci wodociągowe. Wolbrom, który znalazł się z projektem kanalizacji Łobzowa na liście wniosków pozytywnie ocenionych czeka na wysoce prawdopodobne zwiększenie puli środków przez Ministerstwo Rolnictwa.

Nabór wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zakończono w ubiegłym tygodniu. Wnioskodawcy złożyli łącznie 88 projektów, zaś oczekiwana kwota dofinansowania wyniosła ponad 97 mln zł. Po przeprowadzeniu oceny pozytywny wynik uzyskały 72 wnioski na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 73 148 252 zł. Wśród nich znalazł się wniosek gminy Wolbrom na dofinansowanie w wysokości 2 179 726, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych planowanej kanalizacji Łobzowa.

Zarząd Województwa w zorganizowanym konkursie miał do rozdysponowania prawie 25 mln zł. Dzięki temu możliwe jest dofinansowanie pierwszych 19 projektów z listy łączną kwotą 24 750 959 zł. Obserwując sytuację i duże zainteresowanie samorządów lokalnych programem dofinansowania, równolegle z prowadzonym konkursem, władze wojewódzkie wystąpiły do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dodatkowe 9,6 mln euro (ok. 39,3 mln zł), co pozwoliłoby na dofinansowanie kolejnych projektów zakwalifikowanych do przyznania pomocy. Wśród gmin oczekujących na pozytywne rozstrzygnięcie tego wniosku samorządu wojewódzkiego jest gmina Wolbrom, która znalazła się na 48 pozycji listy – czyli poza szczęśliwą pierwszą dofinansowaną dziewiętnastką. Według sygnałów z Warszawy jest duża szansa na pozytywne zakończenie tej sprawy i  w efekcie rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w Łobzowie oraz jej kontynuacji w obrębie miasta poprzez część ul. Kościuszki – realizacja tej części inwestycji planowana jest przy wsparciu finansowym, którego źródłem miałaby być pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, o którą gmina Wolbrom planuje zabiegać.

Będziemy z niecierpliwością oczekiwali na dodatkowe środki, którymi dysponuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a dobrych wiadomościach będziemy szybko informowali mieszkańców.

Ewa Barczyk