Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jest szansa na trzy nowe inwestycje DK

Główna treść

Jest szansa na trzy nowe inwestycje DK

Rada Programowa LGD Nad Biała Przemszą na posiedzeniu 1. lipca tego roku zatwierdziła listę rankingową ocenionych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu Małych Projektów 2013. Na liście, wśród 17 projektów spełniających minimalne wymagania oceny, zmieściły się aż 3 wnioski wolbromskiego Domu Kultury.

Na miejscu piątym listy rankingowej znalazł się projekt zakupu sprzętu nagłośnieniowego na salę widowiskową naszego DK. Dotychczas na wszystkie, bardzo liczne ostatnio koncerty profesjonalny sprzęt nagłaśniający musi być wynajmowany. DK wnioskował o kwotę 32 512,22 zł na to zadanie.
Na miejscu siódmym znalazł się projekt pn. „Ludowe działania międzypokoleniowe” z wnioskowaną kwotą dofinansowania 17 345,12 zł.
Na pozycji trzynastej – miejmy nadzieję nie pechowej – znalazło się marzenie licznych wolbromskich tenisistów – projekt modernizacji kortu tenisowego przy DK i basenie. Wnioskowana kwota dofinansowania to 50 tys. zł.

Teraz wszystkie wnioski z listy, które otrzymały pozytywną opinię, poddane zostaną ocenie formalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i, jeżeli wszystkie dokumenty będą w porządku, zostaną podpisane konkretne umowy, a życzenia staną się faktem.

Ewa Barczyk