Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jest umowa na przebudowę ulic Fabrycznej i Sportowej

Główna treść

Jest umowa na przebudowę ulic Fabrycznej i Sportowej

Przebudowa ulic Fabrycznej i Sportowej staje się faktem. 4 września Burmistrz Adam Zielnik podpisał umowę, z wyłonioną w drodze przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, firmą KRYMEX z Bytomia, na zdanie „Przebudowa dróg gminnych nr 120592K ul. Fabryczna w Wolbromiu w km 0+000 – 1+103 i nr 120552K ul. Sportowa w Wolbromiu w km 0+000 – 0+182” z ceną ofertową 4.324.600,86 zł brutto. Planowany termin wykonania zamówienia: do dnia 31 maja 2020r.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów obejmuje:

  • przebudowę nawierzchni drogi, zjazdów
  • przebudowę odwodnienia drogi
  • odnowę, uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu.

Wniosek na modernizację niezwykle zniszczonych ulic, w ramach tzw. „adamczykówek”, burmistrz Adam Zielnik złożył jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. – Zgodnie z uświęconą tradycją naszych naprzemiennych „adamczykówek” w 2018 roku była droga Łobzów-Swojczany, w 2017 Piłsudskiego i Garbarska, w 2016 „Kąpielanka” czyli Kąpiele Wielkie- Miechówka- Poręba Dzierżna. To oznacza, że rok 2019 należy w tym zakresie do Wolbromia! – mówił przed rokiem burmistrz. Słowa dotrzymał! – Przypominam, że na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 120592K ul. Fabryczna i nr 120552K ul. Sportowa” o łącznej długości 1 285 metrów pozyskaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych ponad 2,6 mln zł. dlatego składam podziękowania dla wielkich przyjaciół Ziemi Wolbromskiej: Pana Ministra Andrzeja Adamczyka i Pana Wojewody Piotra Ćwika oraz dla Członka Zarządu Powiatu Olkuskiego Pana Piotra Gamrota – oznajmił burmistrz Zielnik.