Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jeszcze w tym roku przybędzie nowy żłobek i przedszkole

Główna treść

Jeszcze w tym roku przybędzie nowy żłobek i przedszkole

Burmistrz Adam Zielnik ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 25 w Wolbromiu o pomieszczenie żłobka oraz rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu na przedszkole
Zamówienie obejmuje dwie części:
Część nr 1. Rozbudowa budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 25 w Wolbromiu o pomieszczenie żłobka. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę budynku przedszkola o pomieszczenie żłobka, z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, przeciwpożarową, wentylacji mechanicznej, kanalizacyjną, elektryczną, c.o. i gazową oraz rozbiórkę budynku gospodarczego. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania pn. Żłobek gminny „Wesołe Pszczółki” współfinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2018”. Zgodnie z projektem, na placu przedszkola zostanie wybudowany budynek o łącznej powierzchni użytkowej 274 m2. z ciągiem komunikacyjnym, węzłem sanitarnym, kotłownią i dwiema salami o powierzchni ok. 66 m2 każda. Budynek żłobka zostanie połączony z przedszkolem przewiązką.

Część nr 2. Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu na przedszkole. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę, przebudowę, zmianę sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu na przedszkole z wewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacyjną, c.o., elektryczną, przyłącze kanalizacyjne.

Planowany termin zakończenia obu inwestycji do końca listopada 2018 r.