Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jeżówka – Ekoszkoła 2015

Główna treść

Jeżówka – Ekoszkoła 2015

12 czerwca 2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Jeżówce z dyrektor Bożeną Szatan i koordynatorką projektu Agatą Wójcik odebrali z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie na sprawozdanie pisemne i prezentację multimedialną z przebiegu działań z realizacji projektu „EKOSZKOŁA 2015”.

Realizacja projektu „EKOSZKOŁA 2015” w Szkole Podstawowej w Jeżówce  prowadzona była w różnych formach i na wielu płaszczyznach. Przystępując do podejmowania wielu ekologicznych przedsięwzięć organizatorzy mieli na uwadze wiele ważnych celów: uwrażliwienie młodego człowieka na potrzeby środowiska, bogacenie ich wiedzy ekologicznej, wskazywanie piękna i różnorodności przyrody.

Program ekologiczny realizowany w Jeżówce „Jestem EKO” adresowany był do uczniów Szkoły Podstawowej w Jeżówce, mieszkańców wsi, a nawet całej gminy. Szkoła podjęła nowe i kontynuowała wcześniejsze działania, które będą skutkowały zmianą w podejściu społeczności lokalnej do problemów ochrony środowiska. Najważniejszym celem realizatorów projektu było zaangażowanie młodych ludzi w konkretne przedsięwzięcia powodujące wzrost ich świadomości ekologicznej, co w przyszłości przełoży się na ich postawę wobec ochrony przyrody i otaczającego środowiska. Wszystkie zorganizowane przedsięwzięcia miały motywować całą społeczność szkolną i środowisko lokalne do podtrzymania naturalnej potrzeby poznawania środowiska oraz ukierunkowanie ich aktywności poznawczej na te obszary, które są istotne z racji edukacji środowiskowej. Różnorodność form realizacji programu dostarczyła też wszystkim uczestnikom dużo emocji, radości i satysfakcji. W efekcie wzbogacona została nie tylko wiedza ekologiczna uczestników, ale także umiejętność współdziałania w grupie.

W ramach programu przeprowadzono następujące zadania.
1.    Szkolny konkurs wiedzy ekologicznej.
2.    Zbiórkę zużytych baterii, makulatury, nakrętek.
3.    Konkurs fotograficzny: „Najpiękniejsze okazy naturalne mojej miejscowości”.
4.    Konkurs plastyczny na plakat: „EKOPRZEDSZKOLE”
5.    Wycieczki krajoznawcze.
6.    Zagospodarowanie skarpy, sadzenie krzewów.
7.    Akcję „Sprzątamy naszą miejscowość”.
8.    Dzień Ziemi.
9.    Lekcje wychowawcze o tematyce ekologicznej.
10.    Powitanie wiosny- ekologiczne MARZANNY.
11.    Konkurs na gazetkę klasową o tematyce ekologicznej.
12.    Udział  w przedstawieniu teatralnym utrwalającym wiedzę ekologiczną- DK Wolbrom („Pieski świat”).

Partnerami przedsięwzięć był Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, Ośrodek Terapii Uzależnień w Jeżówce oraz Rada Rodziców.

– Jestem przekonana, że osiągnęliśmy zamierzony cel: poziom wiedzy uczestników projektu o ekologii i konieczności ochrony przyrody znacznie się podniósł, a wszyscy przekonali się, że każdy z nas ma konkretny wpływ na ograniczenie niekorzystnych dla przyrody zjawisk  – podsumowała Agata Wójcik, dodając, że nie do przecenienia jest również atmosfera i dobra zabawa w trakcie realizacji projektu.

Projekt, który został przygotowany był przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym, obejmował liczne przedsięwzięcia, mające na celu propagowanie wiedzy ekologicznej, adresowany był do wszystkich typów szkół. Patronat nad imprezą objęli: Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski, Marek Sowa -Marszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Potępa – Starosta Powiatu Brzeskiego, Janusz Kwaśniak – Wójt Gminy Borzęcin, Jerzy Zawartka – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz wiele instytucji. Do konkursu zgłosiły się 73 przedszkola, 31 szkół podstawowych oraz 7 gimnazjów z całej Małopolski.

Konferencja podsumowująca Wojewódzki Projekt Ekologiczny „Eko-szkoła, Eko-przedszkole 2015”, na której przedstawiciele szkoły odebrali nagrodę odbyła się w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie.

Powiązana galeria