Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Już niedługo nowa nawierzchnia drogi Wierzchowisko-Sulisławice

Główna treść

Już niedługo nowa nawierzchnia drogi Wierzchowisko-Sulisławice

Jeśli tylko dopiszą warunki atmosferyczne, jeszcze w tym tygodniu na remontowanym odcinku drogi gminnej Wierzchowisko-Sulisławice pojawi się nowa warstwa bitumiczna. Na poniedziałek 10 czerwca zaplanowane jest frezowanie starej nawierzchni, powodujące utrudnienia w ruchu pojazdów.

Wykonawcą zadania jest Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. z Włoszczowy, który złożył najkorzystniejszą ofertę z ceną: 1.037.139,44 zł. Zgodnie z zawartą jeszcze w październiku ub.r. umową, zamówienie ma być gotowe z końcem czerwca 2024 r. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, odcinkową wymianę podbudowy, roboty ziemne, utwardzenie poboczy materiałem kamiennym.

Prace remontowe drogi gminnej na kilometrowym odcinku drogi 120700K w Wierzchowisku zostały wsparte z Rządowego Programu Rozwoju Dróg kwotą 540 530,00 zł. Reszta kosztów zostanie pokryta z budżetu Gminy Wolbrom.