Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: „Już pływam” dla 240 uczniów z gminy Wolbrom

Główna treść

„Już pływam” dla 240 uczniów z gminy Wolbrom

Dzięki przystąpieniu do realizacji przez Gminę Wolbrom do projektu pn. „Już pływam” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, 240 uczniów z naszych gminnych podstawówek będzie mogło zdobyć podstawowe umiejętności poprawnej techniki pływania, a co za tym idzie bezpieczne zachowanie się w wodzie, podnosząc równocześnie ogólną sprawność fizyczną.

Całość zadania, które będzie realizowane w tym roku na wolbromskim basenie oszacowano na kwotę 92 093,60 zł, w tym z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego – 30 100,00 zł,
z wkładu własnego gminy 61 993,60 zł, w tym wpłaty rodziców – 48 000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane na krytej pływalni w Wolbromiu w ramach zagospodarowania czasu wolnego uczniów. Nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych rozpoczęła się od 21 marca
i potrwa do 30 czerwca 2022 roku. Zaplanowano 20 godzin lekcyjnych zajęć dla 16 grup. Realizacja projektu przyczyni się do :

a) nabycia podstawowych umiejętności pływackich:

  • opanowania różnych form wejścia do wody i wyjścia z niej,
  • opanowania podstawowych czynności ruchowych w środowisku wodnym,
  • opanowanie ćwiczeń oddechowych i wypornościowych,
  • opanowanie leżenia na piersiach i na grzbiecie,
  • opanowanie pływania elementarnego, potwierdzonego pozytywnym wynikiem sprawdzianu umiejętności pływackich na zakończenie nauki pływania,

b) poprawy kondycji i podniesienie sprawności fizycznej uczniów,

c) wdrożenia uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Dla wielu dzieci udział w projekcie jest jedyną szansą na zdobycie ważnej umiejętności, jaką jest pływanie, ponadto uczestnictwo w tego typu zajęciach może stanowić dodatkową inspirację do aktywnego spędzania wolnego czasu.