Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Główna treść

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Ogólnopolski system zastrzegania skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości chroni przed wyłudzeniami z ich użyciem. Kampanii informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, której organizatorem jest Związek Banków Polskich patronuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jednym ze znaczących elementów Kampanii jest współpraca z Policją. Zachęcamy do zapoznania się z założeniami kampanii.

Kampania informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE działa już od sześciu lat i jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i obywateli. Informacja o skradzionym bądź zagubionym dokumencie z jednego banku, poprzez System DZ, są błyskawiczne przekazywane do każdego banku i innych instytucji korzystających z Systemu DZ. Samo zgłoszenie na Policji, czy w Urzędzie Gminy, nie wystarczy!

Co zrobić po utracie dokumentów?

  • Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.
  • W przypadku kradzieży powiadomić Policję.

Gdzie zastrzegać?

  • W dowolnej placówce swojego banku.

Ważne! Gdy ktoś nie ma rachunku bankowego, powinien iść do banku przyjmującego zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów (aktualne lista znajduje się na stronie www.DokumentyZastrzezone.pl). Wystarczy zastrzec dokument w jednym oddziale, aby dane automatycznie trafiły do każdego banku, firmy lub instytucji korzystającej z Systemu DZ.

Jakie dokumenty zastrzegać?

Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu, książeczka wojskowa, dowód osobisty i karta płatnicza.

Dlaczego trzeba zastrzec dokumenty?

Nie ma znaczenia, czy dokument skradziono czy zagubiono. Dziennie zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem:

  • wyłudzenia kredytów i pożyczek,
  • wynajem mieszkań i pokoi hotelowych (unikanie opłat, kradzieże wyposarzenia),
  • kradzieże wypożyczonych samochodów i innych rzeczy.

Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl