Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kampania pt. Narkotyki i dopalacze zabijają

Główna treść

Kampania pt. Narkotyki i dopalacze zabijają

Małopolski Urząd Województwa w Krakowie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Termin przesyłania propozycji konkursowych mija 6 czerwca 2019 r.

Szczegółowe dane zawarte zostały w witrynie internetowej programu „Razem bezpieczniej” pod adresem: https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html