Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Karta Dużej Rodziny

Główna treść

Karta Dużej Rodziny

Jak informują służby prasowe Wojewody Małopolskiego od początku funkcjonowaniu programu Karta Dużej Rodziny, tj. od czerwca 2014 roku w województwie małopolskim wydanych zostało 155 876 Kart. Wolbromski MOPS wydał ich w roku ubiegłym 196, a od początku 2015 r. już 340. Dzięki temu ze zniżek, ulg i innych przywilejów może korzystać 29 320 małopolskich rodzin.

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne, czy bankowe. Lokalny zasięg działania Karty Dużej Rodziny zależy od dobrej woli chętnych do współpracy w ramach programu przedsiębiorców, np właścicieli sklepów i punktów usługowych. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczane są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Aby skorzystać ze zniżki należy w kasie okazać Kartę lub na stronie internetowej partnera Karty Dużej Rodziny (np. sklepu internetowego) podać wymagane dane z Karty Dużej Rodziny. Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z Karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 7,7 tys. miejsc zgłoszonych przez niemal 850 firm i instytucji z całej Polski. Wykaz wszystkich ulg, rabatów i innych uprawnień dostępny jest w postaci interaktywnej mapy na stronach www.rodzina.gov.pl www.empatia.mpips.gov.pl

Dla kogo Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
• w wieku do ukończenia 18 roku życia,
• w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak przystąpić do programu?

Spersonalizowana Karta wydawana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ( w Gminie Wolbrom zajmuje się tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Skalskiej 20) bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

W najbliższym czasie uruchomiony zostanie System Informatyczny Karty Dużej Rodziny, który umożliwi złożenie wniosku przez Internet, dzięki czemu uzyskanie Karty Dużej Rodziny stanie się jeszcze prostsze.

źródło: http://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage?id=8087