Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Wolbromiu zaprasza do udziału w XI edycji konkursu Plastycznego dla dzieci: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Główna treść

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Wolbromiu zaprasza do udziału w XI edycji konkursu Plastycznego dla dzieci: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Aby przystąpić do konkursu należy wykonać pracę plastyczną dwuwymiarową w formacie A-3 w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III oraz IV-VIII) w każdym etapie praca oceniana jest pod względem zgodności z tematem konkursu, formatem pracy, kreatywnością oraz walorami estetycznymi. Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie Konkursu, otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu konkursu określa regulamin dostępny na stronie: www.krus.gov.pl,