Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: ”Kierunek Praca!”

Główna treść

”Kierunek Praca!”

Jeśli skończyłeś 30. roku życia, szukasz pracy, jesteś osobą niepracującą masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. nabór do projektu trwa do 25 października 2019 r. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

 1. Płatnych staży z możliwością późniejszego zatrudnienia. Każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników.
 2. Dodatkowym bonusem jest udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu.
 3. Wszyscy Uczestnicy Projektu mają też gwarancję wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów, również tych branżowych.
 4. Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na warsztaty i do miejsc stażowych.
 5. Osobom, które opiekują się dzieckiem do lat 7 lub inną osobą zależną zapewniamy zwrot kosztów opieki podczas odbywania stażu oraz szkolenia

Aby wziąć udział w projekcie „Kierunek PRACA!” wystarczy spełnić cztery podstawowe warunki, tj.:

 1. Osoby w wieku 30 – 64 lat;
 2. Zamieszkałe na terenie Miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego, myślenickiego, olkuskiego, wielickiego;
 3. Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne/bierne zawodowo);
 4. Osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
  1. osoby powyżej 50. roku życia,
  2. osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku),
  3. osoby z niepełnosprawnościami,
  4. osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
  5. kobiety,
  6. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!
Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.kierunekpraca.info.pl
Projekt realizuje InBIT sp. z o.o. – dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 626 00 95 / 12 617 18 91, e-mail: kierunekpraca@inbit.pl oraz w Biurze Projektu: ul. Szlak 8a/5, 31-161 Kraków.