Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kłamstwa w prowadzeniu kampanii przez kandydata na burmistrza źle wróżą gminie – oświadczenie Burmistrza

Główna treść

Kłamstwa w prowadzeniu kampanii przez kandydata na burmistrza źle wróżą gminie – oświadczenie Burmistrza

Świadomy brutalnych zasad, stosowanych często w kampanii wyborczej, ze spokojem wykonuję swoje obowiązki, aby do końca kadencji rzetelnie służyć społeczeństwu, zgodnie ze złożonym ślubowaniem. Niestety, gdy granice są przekraczane nie mogę milczeć– rozpowszechnianie przez komitet wyborczy Stanisława Kołodzieja wierutnych kłamstw powinno być wytknięte i napiętnowane. Manipulowanie faktami, szkalowanie konkurentów, a zwłaszcza podawanie do publicznej wiadomości oczywistej nieprawdy jest karygodne.

Bardzo źle świadczy o kandydacie na burmistrza fakt, że zamiast prezentacji konstruktywnego programu, prowadzi wyłącznie negatywną kampanię, mającą na celu zdezawuowanie pracy kończącego kadencję burmistrza i innych kandydatów. Niedopuszczalne jest używanie do tego kłamstw. W sponsorowanym tekście zamieszczonym na portalu internetowym wiadomościolkuskie.pl Stanisław Tomasz Kołodziej, dokonując manipulacji nie tylko dezinformuje o moich rzeczywistych dokonaniach, ale posuwa się dalej, np:
Cyt. : „Władza zajęta konsumowaniem zwycięstwa od czasu do czasu dawała o sobie znać w postaci odstąpienia od budowy hali sportowej przy Liceum (…)”

Informuję iż: Gmina Wolbrom, a na jej czele burmistrz, nigdy nie była i nie mogła być inwestorem planującym, bądź odstępującym od planów budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół, który prowadzony jest przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu. Władze Gminy Wolbrom nie dość, że wspierały ideę budowy obiektu, to doprowadziły do podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Wolbromiu, w której został zabezpieczony wkład finansowy Wolbromia w przedmiotową inwestycję. Ponadto Gmina przekazała Starostwu nieodpłatnie część gruntu pod planowaną budowę.  Władze Gminy Wolbrom nie miały żadnego wpływu na okoliczności przerwania inwestycji, ani na jej dalsze losy. Zgodnie z terytorialnymi kompetencjami jedynym decydentem w tej sprawie było Starostwo Powiatowe w Olkuszu.
Identycznie jest ze sprawą modernizacji ul. 1 Maja, której zarządcą i co za tym idzie – z urzędu będącym inwestorem prowadzącym remont jest Powiat Olkuski!

Pozostawiam bez komentarza inne insynuacje i manipulacje, łamiące zasady ujęte w 8. przykazaniu. Przypomnę tylko fakty:

  • Każdy, kto choć odrobinę interesuje się życiem gminy wie, bo informowała o tym nawet prasa, że prace nad rozpoczęciem budowy obwodnicy Wolbromia są bardzo zaawansowane, inwestor, którym jest Województwo Małopolskie, dokonał już uzgodnień zapisów stosownych umów z Gminą na realizację dwóch etapów obwodnicy , czego konsekwencją będzie obustronne podpisanie tych umów i rozpoczęcie prac w terenie. Obydwa samorządy podjęły też uchwały zabezpieczające środki na tę inwestycję. Proces z przyczyn formalnych jest czasochłonny, niezależnie od  chęci i możliwości burmistrza.
  • Podatki w gminie uchwala Rada Miejska. Większość lokalnych radnych nie optuje za podwyższaniem podatków, uchwalając raczej dolne ich stawki, co skutkuje mniej komfortową sytuację finansową dla zarządzającego rozwojem Gminy  burmistrza. Gminy, które decydują się na wyższe podatki plasują się automatycznie na wyższych miejscach rankingów w zakresie dochodów i potencjału inwestycyjnego – po prostu mają więcej środków na rozwój.
  • Sprzedaż elementów majątku jest w każdym roku stałą pozycją uchwalanego przez Radę Miejską budżetu. Racjonalne pozbywanie się elementów obciążającego Gminę majątku przynosi Gminie niejednokrotnie wyłącznie korzyść. Tak dzieje się np. w przypadku sprzedaży terenów w wolbromskiej strefie przemysłowej, gdzie kolejni inwestorzy po nabyciu działek  inwestują duże nakłady finansowe w budowę zakładów, tworząc nowe miejsca pracy.
  • Informując o sukcesach Gmin sąsiednich Stanisław Kołodziej zdaje się zapominać zupełnie o konsekwencjach wykonanych inwestycji, a zwłaszcza kosztach utrzymania obiektów, co często powoduje nadmierne obciążenie dla samorządów. Podobne problemy finansowe ma np. Powiat Olkuski, będący na granicy bankructwa. Sytuacja Gminy Wolbrom jest dobra, a perspektywy zrównoważonego rozwoju i racjonalnego korzystania z możliwości, jakie niesie kolejne rozdanie środków unijnych są dla nas otwarte! Nie jest sztuką zadłużyć samorząd do granic absurdu na spełnianie zachcianek, gdy są inne ważne potrzeby. Inwestycje i zadania do realizacji należy wybierać mądrze, uwzględniając priorytety, płynące z nich korzyści, ale także koszty i ryzyko.

Kampania w gminie Wolbrom prowadzona jest przez niektóre komitety w nieuczciwy sposób. Zrywane i niszczone są banery i plakaty wyborcze. Inne wieszane są w miejscach niedozwolonych, np. na drzewach. Propagowane oszczerstwa i kłamstwa wprowadzają ludzi w błąd, chociaż zazwyczaj prędzej czy później są demaskowane i w efekcie uderzają w ich autorów. Mam nadzieję, że tym razem prawda szybko się obroni, bo szkody dla przyszłości Gminy Wolbrom mogą być nieodwracalne. Źle bowiem wróży przyszłości Gminy wybór kandydata, który postępuje karygodnie już w kampanii wyborczej.

Niniejsze oświadczenie traktuję jako obronę swego dobrego imienia, chcąc przez nie uświadomić mniej poinformowanym mieszkańcom, że są fakty, których żadnym kłamstwem zmienić się nie da. Można nie podzielać moich poglądów i sposobu kierowania Gminą Wolbrom, ale niedopuszczalne jest jednk dezawuowanie ich przez fałszowanie rzeczywistości i oczywistą nieprawdę.

Jan Łaksa
Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom