Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kliknij, aby pomóc

Główna treść

Kliknij, aby pomóc

Teatr Tańca Actus Animi przygotował wniosek o dofinansowanie z programu „Społecznik”. Aby je uzyskać potrzebne są głosy oddane na projekt na stronie internetowej. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć zespół w realizacji ich marzenia zachęcamy do klikania! „Taniec nasza pasja” to projekt dotyczący zakupu podstawowego, niezbędnego wyposażenia sali przeznaczonej do zajęć z tańca klasycznego (baletowego), tańca nowoczesnego oraz innych form tanecznych.

http://spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/227

W Wolbromiu, przy Domu Kultury, działają sekcje taneczne: Teatr Tańca „Actus Animi”, Formacja tańca nowoczesnego „7th Step” oraz grypa grupa rytmiczno – taneczna. Powyższe sekcje mają za sobą 15 –letnią tradycją, prowadzone przez pasjonatkę tańce, a skupiające obecnie ponad 100 dzieci w wieku od 6 do 24 lat z terenu gmin: Wolbrom, Miechów, Trzyciąż, Gołcza i innych. Z roku na rok dzieci przybywa, a w obecnej sali, brak jest wystarczającego miejsca do ćwiczeń. Dlatego dzięki poparciu i zaangażowaniu Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom oraz lokalnej społeczności (rodziców dzieci uczęszczających za zajęcia), planowana jest zmiana lokalizacji. Pozyskane pomieszczenia wymagają jednak remontu. Lokalna społeczność zadeklarowała pomoc przy remoncie, wykorzystując własne umiejętności i zasoby. Z pozyskanych z projektu funduszy zakupione zostałyby m.in. lustra i drążki do ćwiczeń. Nowa lokalizacja i profesjonalne wyposażenie sali zwiększy jeszcze bardziej zainteresowanie tańcem i przyciągnie dzieci i młodzież, które w sposób kreatywny będą spędzać czas i będą rozwijać swoje zdolności. Sala może być również udostępniania dla innych grup, które chcą podnieść swoją sprawność fizyczną i zadbać o zdrowie.