Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kluby sportowe z szansą na dotacje

Główna treść

Kluby sportowe z szansą na dotacje

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom informuje, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki w dniu 15 marca 2017 r. ogłosiło nabór do Programu „Klub” na rok 2017 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać dodnia 21 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1980,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-pro.htmlZachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!