Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kolejna szansa na bezpłatny kurs komputerowy

Główna treść

Kolejna szansa na bezpłatny kurs komputerowy

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu wraz z Centrum Wdrożeniowo – Szkoleniowym „INKOM” zapraszają do udziału w projekcie: „Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce”. Szkolenia ECDL Start i Core skierowane są do 160 osób wyłącznie w wieku od 50 do 64 lat z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujących na obszarach wiejskich i/lub w miastach do 50 tys. mieszkańców województwa małopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.
Jeżeli zbierze się grupa osób zainteresowanych możliwa jest  organizacja zajęć w miejscu zamieszkania.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
120 godzinne szkolenie z kompetencji ECDL Core, kończące się egzaminem ECDL;
56 godzinne szkolenie z kompetencji ECDL Start, kończące się  egzaminem ECDL;
Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników  mieszkających poza miejscowością, w której  odbywać się będzie kurs ECDL.

Do udziału w projekcie zapraszamy:
● Osoby niepełnosprawne;
● Osoby z wykształceniem podstawowym lub niższym; zawodowym lub ponadgimnazjalnym;
● osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne;
● osoby nieaktywne zawodowo;
● osoby zamieszkujące tereny wiejskie (do 5 tys. mieszkańców);
● osoby korzystające ze wsparcia OPS.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Fundacja Ekspert-Kujawy                    Biuro projektu:
ul. Dworcowa 65                               ul.  Jana Dekerta 12
88-100 Inowrocław                            30-703 Kraków
Tel: (52) 357-62-15                            Tel. Komórkowy: 500 233 180