Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego oraz opon

Główna treść

Kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego oraz opon

Burmistrz Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu informuje o rozpoczynającej się w najbliższych dniach nieodpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego oraz opon prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem. Osoby zainteresowane przekazaniem w/w odpadów, proszone są o ich wystawienie na chodnikach, poboczach dróg przy własnych posesjach, a mieszkańcy bloków przy kontenerach na odpady w poszczególnych dniach określonych w załączonym harmonogramie do godziny 8.00.24 marca 2017r. (piątek) – ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY( telewizory, pralki, lodówki, komputery itp.) 29 marca 2017r.  (środa)  – ZUŻYTE OPONY Uwaga: Opony o rozmiarze powyżej 900 – samochody ciężarowe, sprzęt rolniczy – prosimy przeciąć na dwie części. MIEJSCA ZBIÓRKI ZUŻYTYCH OPON (kliknij)

Miejsca zbiórki Opon na mapie (kliknij)
30 marca 2017 (czwartek) – ODPADY WIELKOGABARYTOWE(wersalki, szafy, krzesła, dywany, wózki dziecięce, materace, duże zabawki itp.) 
Harmonogram zbiórki ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH w sołectwach (kliknij)
Harmonogram zbiórki dostępny jest także na tablicach ogłoszeń oraz u sołtysów wsi.