Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kolejne kapliczki odzyskają dawny blask

Główna treść

Kolejne kapliczki odzyskają dawny blask

Zabytkowe kapliczki stanowią ważny element lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także są świadectwem odwiecznej religijności mieszkańców naszej małej ojczyzny. Dzięki dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 30 tys. zł oraz środkom własnym Gminy Wolbrom w 2019 r. dawny blask odzyskają kolejne dwie kapliczki z Gminy Wolbrom. Pracom konserwatorskim zostaną poddane tym razem: kapliczka w formie nagrobka z 1862 r. znajdująca się w Wolbromiu oraz kapliczka św. Jana w Łobzowie.

Znajdująca się na wolbromskim cmentarzu kapliczka została postawiona w 1862 r. Ze względu na zatarte i nieczytelne napisy, trudno określić jej historię. Wykonana z wapienia jurajskiego kapliczka z fundamentem z czerwonego piaskowca, w formie neogotyckiego nagrobka była pierwotnie zwieńczona krzyżem. Kapliczka znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Konieczna jest stabilizacja obiektu, gdyż obiekt jest bardzo niestabilny i grozi przewróceniem, występują liczne ubytki kamienia. 

Stojąca przy drodze Wolbrom-Łobzów kapliczka przydrożna domkowa św. Jana w Łobzowie powstała najprawdopodobniej z końcem XIX wieku. Jest w złym stanie technicznym. Kapliczka posadowiona jest na wysokiej, wzmocnionej kamiennym murem skarpie, nad którą nasypano ziemny kopiec. Kapliczka zbudowana jest z cegły na rzucie prostokąta i nakryta dachem dwuspadowym. Elewacje nietynkowane. Od frontu zwieńczona trójkątnym szczytem, w którym  znajduje się niewielka nisza. Na osi elewacji frontowej i elewacji bocznych zamknięte półkoliście otwory okienne. 

Prace modernizacyjno-konserwatorskie rozpoczną się już w czerwcu i potrwają do listopada br.