Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kolejne remonty dróg gminnych

Główna treść

Kolejne remonty dróg gminnych

Zauważalne, bo dość uciążliwe dla użytkowników, remonty z udziałem środków z Narodowego Programu Dróg Lokalnych nie są jedynymi pracami prowadzonymi na drogach naszej gminy. Do końca sezonu zostało jeszcze kilka tygodni i jeżeli pogoda pozwoli to do realizacji zostało jeszcze kilka istotnych dla mieszkańców modernizacji dróg, będących w zarządzie gminy.

Trwa prowadzona przez MZGKiM modernizacja ok. 360 m odcinka drogi gminnej łączącej Bożą Wolę z Poręba Dzierżną. Już niedługo podróżujący tą drogą będą cieszyli się z nowego asfaltu. Podobne prace prowadzone są na drodze do cmentarza w Strzegowie. Remont tej drogi dojazdowej do pól jest współfinansowany ze środków z funduszu przeznaczonego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych poza granicami administracyjnymi miast.

Zakończono już remont ul. Bocznej wraz z kilkoma łączącymi się z nią mniejszymi uliczkami : Na Stoku, Krótką i Miłą, gdzie zmodernizowano nawierzchnie, wymieniono krawężniki i chodniki i przygotowano miejsca parkingowe. W przyszłości planowane jest kontynuowanie remontu tej drogi w stronę Zabagnia Radochy.
MZGKiM prowadzi również remont mocno zdegradowanego asfaltowego boiska przy Szkole Podstawowej w Chełmie. Uczniowie i inni mieszkańcy wsi będą już niedługo mogli korzystać z równej nawierzchni, bez obawy o kontuzję spowodowaną przez dziury i wyrwy.  

Trwają także prace przygotowawcze do modernizacji kolejnej drogi na os. Wąwóz Kapkazy.  Remont ul. Orzechowej łączącej ul. Sadową i Miodową przewiduje w tym roku wykonanie podbudowy z nawierzchni tłuczniowej oraz położeniu krawężników, co jest przygotowaniem pod nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości  60 m i szerokości 5 m. W dalszej części ul. Orzechowej odtworzony zostanie rów odwadniający, wyczyszczony przepust, zostaną założone  krawężniki i odcinek o  długości 160 m i szerokości 5 m zostanie utwardzony tłuczniem.

Dalsze zaplanowane prace drogowe będą realizowane w miarę możliwości – lista potrzeb oraz planów jest długa i z pewnością w tym roku nie starczy czasu ani środków na realizację wielu z nich, wiec ich remonty kontynuowane będą po zimie.

Ewa Barczyk

Remont ul. Orzechowej