Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kolejne remonty w wolbromskim DK

Główna treść

Kolejne remonty w wolbromskim DK

Do 19 października przyjmowane będą oferty na zakup nowego oświetlenia scenicznego dla wolbromskiego Domu Kultury. W wyniku przetargu oświetlenie sali widowiskowej zostanie wzbogacone o kolejne możliwości. Bardzo intensywnie posuwają się prace remontowe w sanitariatach dla publiczności odwiedzającej DK. Obydwie inwestycje są możliwe dzięki dofinansowaniu z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ogłoszony przez Gminę Wolbrom przetarg przewiduje  zakup, dostawę i montaż oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Domu Kultury w Wolbromiu wraz z kompletnym okablowaniem elektrycznym i sterującym oraz jego uruchomienie i skonfigurowanie z istniejącym już systemem oświetlenia. Tym samym kolejne koncerty na wolbromskiej scenie będą mogły być wzbogacone o nowoczesne efekty świetlne bez konieczności wynajmowania sprzętu. Zadanie ma być wykonane jeszcze w tym roku. W najbliższym czasie planowany jest jeszcze jeden przetarg na wymianę na sali widowiskowej pozostałego oświetlenia tradycyjnego na nowoczesne, bardziej energooszczędne. Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie z PISF, a Dom Kultury poszukuje właśnie środków na tzw. wkład własny (sponsorzy mile widziani).

Dosłownie do gołych murów trzeba było wyczyścić pomieszczenia, w których powstaną nowe sanitariaty dla odwiedzających DK. To bodaj pierwszy poważny remont toalet od początku istnienia budynku. Przed wykonawcą, który dwoi się i troi jeszcze sporo pracy, ale remont powinien zakończyć się w połowie listopada. Zakres robót obejmuje roboty budowlane, wodno-kanalizacyjne i elektryczne.