Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kolejni uczniowie będą uczyć się pływania

Główna treść

Kolejni uczniowie będą uczyć się pływania

289 uczniów z naszych gminnych podstawówek będzie miało okazję wziąć udział w zajęciach nauki pływania. Wszystko dzięki przystąpieniu Gminy Wolbrom do współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „Już pływam”. Projekt skierowany jest szczególnie do dzieci, które jeszcze nie potrafią pływać.

Zainteresowanie małopolskich gmin projektami, które umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci jest bardzo duże. Dlatego też zdecydowano o kontynuacji  popularnego projektu „Już pływam”. Całość zadania, które będzie realizowane w tym roku na wolbromskim basenie oszacowano na kwotę 74 020 zł, z czego 16.970 zł. będzie pochodziła ze środków samorządu wojewódzkiego, 28 150 zł z budżetu gminy. Jednocześnie po raz pierwszy warunkiem udziału dziecka w programie  jest wniesienie wkładu finansowego przez rodziców – twórca projektu – samorząd województwa małopolskiego zdecydował, że zainteresowani rodzice poniosą koszt 100 zł za każde dziecko uczestniczące w cyklu zajęć.

Nauka pływania dla dzieci z klas od I-VI szkół podstawowych rozpocznie się w Wolbromiu już 20 marca i potrwa do końca roku szkolnego. W ramach projektu każde dziecko podczas nauki pływania będzie miało zapewnionego instruktora, opiekuna oraz przejazd na basen. Zaplanowano 20 godzin lekcyjnych zajęć dla każdej grupy. Projekt umożliwi małym uczestnikom zdobycie podstawowych umiejętności pływania, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, nauczy rozpoznawać  związane z nią zagrożenia i pokaże sposoby zapobiegania im. Dzięki udziale w zajęciach dzieci będą miały okazję oswoić się z wodą, poprawić kondycję i podnieść poziom ogólnej sprawności fizycznej, co pięknie wpisuje się w tak dziś potrzebne działania profilaktyczne na rzecz zapobiegania wadom postawy i skrzywieniom kręgosłupa. Pośrednio przyczyni się także do budowania świadomości najmłodszych  w  zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk. Dla wielu dzieci udział w projekcie jest jedyną szansą na zdobycie ważnej umiejętności, jaką jest pływanie, ponadto uczestnictwo w tego typu zajęciach może stanowić dodatkową inspirację do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Greta Fałda