Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kolejny krok do III etapu obwodnicy Wolbromia

Główna treść

Kolejny krok do III etapu obwodnicy Wolbromia

Jak już informowaliśmy, zabiegi burmistrza Wolbromia Adama Zielnika o jak najszybszą realizację III etapu obwodnicy Wolbromia zostały pozytywnie przyjęte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Po rozstrzygnięciu przetargu, 2 września w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie została podpisana umowa między ZDW a wyłonionym w przetargu oferentem – Pracownią Inżynierską KLOTOIDA Sp. z o.o. Sp.k. z Krakowa (lider konsorcjum).

Przedmiotem umowy jest aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji ”Obwodnica Wolbromia Etap III odcinek od ul. Skalskiej do ul. Olkuska Szosa”. Dokumentacja ma kosztować ponad 330 tys. zł. i ma być gotowa w grudniu przyszłego roku. Koszt budowy tego odcinka ma wynieść prawie 20 mln zł.

– Pan Marszałek Łukasz Smółka dotrzymał słowa i umowa na aktualizację dokumentacji projektowej trzeciego etapu obwodnicy Wolbromia została podpisana. Jest to kolejny, ważny krok by odcinek od ul. Skalskiej do ul. Olkuska powstał jak najszybciej. III etap jest nieodzowny, gdyż umożliwi on wyprowadzenie z miasta znacznej części ruchu tranzytowego, a w szczególności upłynni ruch w rejonie skrzyżowania DW 783 i DW 794 oraz przejazdu kolejowego na ul. Krakowskiej – zapewnia burmistrz Adam Zielnik. – Serdeczne podziękowania składam więc dla Zarządu Województwa w osobach Panów i Pań Marszałków: Witold Kozłowski, Łukasz Smółka, Tomasz Urynowicz, Anna Pieczarka, Marta Malec-Lech oraz dla Członka Zarządu Powiatu Olkuskiego, Pana Piotra Gamrota – oznajmił burmistrz, który wspólnie z Piotrem Gamrotem uczestniczyli w uroczystości podpisania umowy w Gabinecie Marszałka Łukasza Smółki w Urzędzie Marszałkowskim.