Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kolejny krok do modernizacji oczyszczalni

Główna treść

Kolejny krok do modernizacji oczyszczalni

Gmina Wolbrom aplikuje o dotację w wysokości 21 mln 515 tys. zł. na modernizację oczyszczalni. Podczas odbytej w dniu 26 stycznia 2016 roku sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu, radni przyjęli uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową. Przygotowany przez burmistrza Adama Zielnika projekt uchwały Nr XIX/174/2016 wprowadzający niezbędne zmiany do załączników Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/163/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29.12. 2015r. został przyjęty jednomyślnie.

Podobnie jednomyślnie została przyjęta uchwała nr Nr XIX/185/2016 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez burmistrza wniosku o dotację do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Wprowadzenie poprawek i wyrażenie zgody było niezbędne, w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, gdzie Gmina Wolbrom aplikuje o dotację w wysokości 21 mln 515 tys. zł. Podjęte we wtorek uchwały, a następnie pozytywnie (miejmy nadzieję) rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zadania są kolejnymi, jakże ważnym krokami zbliżającymi do długo oczekiwanej, gruntownej modernizacji wolbromskiej oczyszczalni. W dniu dzisiejszym, czyli 29.01.2016 r. w/w wniosek został formalnie złożony. Do końca maja powinniśmy poznać wyniki naboru.