Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kolejny krok ku modernizacji ul. Łukasińskiego w Wolbromiu

Główna treść

Kolejny krok ku modernizacji ul. Łukasińskiego w Wolbromiu

Staraniem Burmistrza Adama Zielnika, oczekiwany od kilkudziesięciu lat remont ul. Łukasińskiego w Wolbromiu dojdzie do skutku. Chodzi o blisko 670 metrowy odcinek ulicy, łączący rondo na obwodnicy ze skrzyżowaniem z ul. 1 Maja. Na całej długości ważnej arterii zostanie wyremontowana jezdnia, powstaną też obustronne chodniki.

Inwestycja została wsparta w kwocie 750 tys. zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych). Umowę na dotację Burmistrz Adam Zielnik podpisał w lipcu z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą. Natomiast 23 sierpnia burmistrz ogłosił przetarg. Do postępowania przetargowego „Remont drogi gminnej 120587K w km od 0+000 do km 0+670 w miejscowości Wolbrom, Gmina Wolbrom” przystąpiło 9. podmiotów. Zgodnie z informacją z otwarcia ofert, najtańszą złożyła firma KRY-KOP Krystian Barczyk z ceną 1.281.564,06 zł. Najdroższa opiewała na kwotę 1.851.324,87 zł. Zamawiający, czyli Gmina Wolbrom zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.356.060,45 zł. brutto.

Po zakończeniu procedury, z wyłonionym wykonawcą Burmistrz zawrze stosowną umowę, po czym firma przystąpi do realizacji prac