Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kolejny krok ku rewitalizacji Parku Miejskiego w Wolbromiu

Główna treść

Kolejny krok ku rewitalizacji Parku Miejskiego w Wolbromiu

Wielu mieszkańców Wolbromia z pewnością ucieszy wiadomość o gotowym projekcie budowlanym zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu”. Jest to kolejny krok ku modernizacji Parku Miejskiego. Następnym, będzie uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przetarg na wykonawcę prac. Realizacja wyczekiwana przez wielu wolbromian inwestycji ma odbywać się w trzech etapach, rozłożona na lata 2021-2023.

Głównym zamierzeniem rewaloryzacji Parku Miejskiego w Wolbromiu jest stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznej, która podkreśli status i rangę miasta, a także podniesie atrakcyjność turystyczną Wolbromia.
Projekt zakłada wydzielenie trzech stref:
kultury, rekreacji i wypoczynku oraz sportu.
Planuje się między innymi:

  • wyeksponowanie istniejącego drzewostanu, regulację naturalnej roślinności oraz nowe nasadzenia z rodzimych gatunków;
  • uporządkowanie brzegu rzeki wraz z budową siedzisk i budową mostków;
  • budowę amfiteatru, fontanny posadzkowej, elementów małej architektury;
  • budowę nowych ścieżek i toru rowerowo-rolkowego;
    a także budowę parkowych urządzeń sportowych i placów zabaw.