Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kolejny remont w DK zakończony

Główna treść

Kolejny remont w DK zakończony

Zakończył się pierwszy od kilkudziesięciu lat poważny remont toalet dla osób korzystających z oferty wolbromskiego Domu Kultury. Wykonanie prac było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków z Ministerstwa Kultury. Remont wykonała wyłoniona w przetargu Firma Remontowo-Budowlana Ryszarda Straszaka z Bydlina.

Przypomnijmy, że wykonanie zadania pod nazwą „Przebudowa sanitariatów ogólnodostępnych, wraz z adaptacją pomieszczenia na toaletę dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Kultury w Wolbromiu” poprzedził prawdziwy bój o dofinansowanie zewnętrzne. Udało się dzięki ogromnej determinacji i zabiegom całej grupy osób, wśród których znaleźli się, obok dyrektora Piotra Gamrota i burmistrza Adama Zielnika, posłanka Lidia Gądek oraz liczne grono artystów, którzy uznali, że warto wspierać tak prężnie działającą placówkę, jak nasz Dom Kultury. Pierwotnie bowiem wniosek DK został przez ministerstwo odrzucony. Ostatecznie DK otrzymał jednak dotację w wysokości 150 tys. zł , którą przeznaczył na wspomniany remont toalet oraz na zakup i montaż nowego oświetlenia scenicznego, które również zostało już zamontowane.
 Remont toalet kosztował 102 849,97 zł brutto, 80% z tej kwoty będzie pochodziło z dotacji ministerialnej, a pozostałą część pokryto z budżetu Gminy.

Poniżej przedstawiamy jak wyglądał początek remontu i jego końcowy efekt…