Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom w sprawie rozpoczynającego się roku szkolnego!

Główna treść

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom w sprawie rozpoczynającego się roku szkolnego!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice dzieci uczęszczających do placówek oświatowych MiG Wolbrom. Od 1 września 2020, również uczniowie szkół z terenu Gminy Wolbrom wracają do tradycyjnego nauczania przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa. Każda szkoła przygotowała w oparciu o wytyczne GIS odpowiednie zasady, które mają zapewnić warunki nauki zgodne z reżimem sanitarnym obowiązującym podczas pandemii.   

Proszę o bezwzględne stosowanie się do tych zasad. W większości szkół uczniowie będą uczyć się w tej samej sali. Ogólne wytyczne GIS nie nakazują noszenia maseczek przez uczniów i pracowników szkół, ale w niektórych szkołach będą one obowiązywały podczas przerw na korytarzach, szczególnie tam, gdzie na małej przestrzeni przebywać będzie duża ilość dzieci. W szkołach wyznaczono zasady wejścia uczniów do budynków i wyjścia z nich tak, żeby utrzymać obowiązujący dystans społeczny i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.   

Na dzień dzisiejszy w żadnej naszej szkole nie ma konieczności wprowadzenia nauki na drugą zmianę. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolbrom, po zniesieniu przez MEN limitów dotyczących powierzchni sal, nie ma konieczności ograniczania liczby dzieci w grupach.  Jednostki oświatowe są zaopatrzone w środki ochrony osobistej, urządzenia i środki dezynfekcyjne. Do szkół trafiły już maseczki i termometry bezdotykowe z dostaw rządowych, zapewnionych przez MEN. W najbliższy poniedziałek dostarczony będzie płyn dezynfekcyjny również w ramach tych samych dostaw. Przygotowane są też rozwiązania, które pozwolą na właściwe reagowanie i podejmowanie decyzji w szkołach w przypadkach kryzysowych. 

Ze względu na specyficzne warunki pracy każdej szkoły (liczba dzieci, warunki lokalowe) szczegółowe informacje o rozpoczęciu nowego roku szkolnego i szkolnych wytycznych sanitarnych będą przesyłane do rodziców poprzez dzienniki elektroniczne i zostały już udostępnione poprzez strony internetowe  szkół. Proszę śledzić bieżące informacje w tym zakresie. 

W tej trudnej i wyjątkowej sytuacji w jakiej przychodzi nam rozpoczynać rok szkolny 2020/2021, zwracam się z prośbą do Państwa, żeby dla dobra dzieci, pracowników szkół i dla dobra własnego, w sposób odpowiedzialny dostosować się do szkolnych zasad sanitarnych  i przede wszystkim ograniczyć przebywanie w szkole do minimum. Proszę rozważyć również udział swoich dzieci w zajęciach świetlicowych gdzie wspólnie przebywają dzieci z różnych oddziałów, aby uczniowie korzystali z tych zajęć tylko wtedy, gdy rzeczywiście jest to konieczne. Apeluję o zrozumienie i cierpliwość.