Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOLBROM

Główna treść

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOLBROM

Od dnia 14 czerwca 2021 roku Urząd Miasta i Gminy Wolbrom wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców w obowiązującym rygorze sanitarnym.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom
Na postawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.2021 poz.861 z poźn. zm.) ograniczenia dotyczące wykonywania zadań przez urzędy administracji publicznej zostały przedłużone do dnia 25 czerwca 2021 roku, jednakże biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców uprzejmie informuję, że od dnia 14 czerwca 2021 roku Urząd Miasta i Gminy Wolbrom wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców w obowiązującym rygorze sanitarnym:

  • wejście na teren urzędu w maseczce ochronnej,
  • dezynfekcja rąk przy wejściu do urzędu oraz na poszczególnych korytarzach,
  • zachowanie dystansu 1,5 metra odległości między osobami,
  • w pomieszczeniu biurowym może przebywać tylko jedna osoba,
  • oczekujący w kolejce proszeni są o zachowanie odległości 1,5 metra

między sobą (odległość wyznaczają czarno-żółte taśmy na posadzce).
Jednocześnie uprzejmie proszę o dalsze korzystanie z możliwości telefonicznego umawiania się w celu załatwienia spraw oraz korzystanie z platformy ePUAP i strony www.gov.pl – skróci to czas oczekiwana jak również zapewni komfort i bezpieczeństwo obsługi.

Urząd Miasta i Gminy Wolbrom będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Burmistrz
Miasta i Gminy Wolbrom

/-/ Adam ZIELNIK