Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Komunikat Burmistrza MiG Wolbrom w sprawie strajku w oświacie

Główna treść

Komunikat Burmistrza MiG Wolbrom w sprawie strajku w oświacie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy MiG Wolbrom. Uprzejmie informuję, że we wszystkich szkołach, przedszkolach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Wolbrom nauczyciele i pracownicy obsługi opowiedzieli się za przeprowadzeniem akcji strajkowej, która ma się rozpocząć 8 kwietnia br. W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany strajk nauczycieli i pracowników oświaty w Gminie Wolbrom rozpocznie się w tym dniu i trwać będzie do odwołania.

W czasie trwania strajku nauczyciele i pracownicy obsługi szkół nie będą świadczyć pracy, a tym samym nie będą odbywać się przewidziane planem zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w szkołach i przedszkolach.
W zaistniałej nadzwyczajnej sytuacji nie będzie możliwe zapewnienie Państwa dzieciom właściwych warunków pobytu w szkołach i przedszkolach.  W związku z powyższym uprzejmie proszę o zapewnienie dzieciom opieki w tych dniach we własnym zakresie.
Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 uprzejmie przypominam o możliwości płynącej  z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.) t. j. skorzystania z możliwości ubiegania się o zasiłek opiekuńczy przysługujący z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
Alternatywne formy zapewnienia zorganizowanej opieki nad dziećmi i młodzieżą nie wchodzą w grę z uwagi na to, że do takiej operacji również są potrzebni w pierwszej kolejności pedagodzy.

Apeluję o wyrozumiałość. 
Przypominam, że ani Gmina Wolbrom, ani Burmistrz nie są stronami sporu.
Wszelkie informacje dotyczące akcji strajkowej oraz funkcjonowania szkół i przedszkoli w tym okresie będą na bieżąco przekazywane poprzez strony internetowe szkół i zespołów szkół , stronę internetową i profil FB Gminy Wolbrom oraz w formie informacji na powszechnie dostępnych tablicach ogłoszeń.