Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Komunikat dotyczący zmian w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu olkuskiego w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19

Główna treść

Komunikat dotyczący zmian w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu olkuskiego w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19

W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starosta Olkuski informuje, że od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania nieodpłatne porady prawne będą udzielane wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osoba uprawniona przed udzieleniem pomocy prawnej składa za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres mailowy wskazany przez prawnika obsługującego określony punkt) wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Porady zgodnie z obowiązującym harmonogramem udzielane będą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej a kontaktować należy się bezpośrednio z adwokatem lub radcą prawnym obsługującym dany punkt.

Oświadczenie do pobrania tutaj (plik Microsoft World, rozmiar 13KB).