Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Główna treść

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO
ZagrożenieWystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia15.01.2020 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjachPrzekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji: Nowy Targ Plac Słowackiego – 175 µg/m3Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Skawina os. Ogrody – 104 µg/m3;Sucha Beskidzka ul. Nieszczyńskiej – 106 µg/m3
Obszar przekroczeniaObszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował:powiat nowotarskiObszar przekroczeń poziomu informowania obejmował:powiaty: krakowski i suski.
Ludność narażonaLiczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 32 000Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 33 300
PrzyczynyWarunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO
ZagrożenieRyzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/mdla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia16.01.2020 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzykaOd godz. 9.00 dnia 16.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia 16.01.2020 r
PrzyczynyWarunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 16.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów – dostępnych na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current   
Dzień 16.01.2020 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10Prognozowane na dzień 16.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat nowotarski
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 16.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 192 000
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10Prognozowane na dzień 16.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasta: Kraków i Nowy Sącz, powiaty: nowosądecki, olkuski, oświęcimski, krakowski, suski.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 16.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 698 000.
Dzień 17.01.2020 r.
W dniu 17.01.2020 r. prognoza zanieczyszczenia powietrza nie przewiduje ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
– osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
– osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowiaOsoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożnościOgół ludności:
– unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,-nie wietrz pomieszczeń,
– nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.
 Wrażliwe grupy ludności:
– unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
– nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
– nie wietrz pomieszczeń,
– nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. 

Zaleca się również:
– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
– stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
-prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
-bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowychZalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:
Jednostki oświatowe i opiekuńcze m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:·      ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:·      przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
Władze gmin, powinny:
– podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
Podmioty gospodarcze, powinny:
– zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
– zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:·      prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
Policja oraz zarządcy dróg, powinni:
– nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.
Zarządcy dróg, powinni:
– prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).
Do mieszkańców obszaru apeluje się o:
– w przypadku osób spalających węgiel lub drewnotymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
– zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
– korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści. 
Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla trzeciego stopnia zagrożenia pyłem PM10: 
Jednostki oświatowe i opiekuńcze (szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
– ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:
– przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
Władze gmin, powinny:
– podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
– Podmioty gospodarcze, powinny:
– czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu,
– zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
– zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:
– prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
Policja oraz zarządcy dróg, powinni:
– nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.
Zarządcy dróg, powinni:
– wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych w celu omijania centrum miast,
– prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).
– Inspekcja Nadzoru Budowlanego, powinna:
– prowadzić intensywne kontrole przestrzegania przepisów na placach budowy.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, powinien:
– wdrożyć procedury szczególnego monitorowania i reagowania na znaczące emisje z zakładów przemysłowych.
Do mieszkańców obszaru apeluje się o:
– w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:- tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,- zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
– korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
– ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Wzór powiadomienia do systemu RSO

 TytułUwaga! SMOG
SkrótW dniu 16 stycznia na części woj. małopolskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3).
Treść całego powiadomieniaPrognozowane na dzień 16.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat nowotarskiZrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.